Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 1-5: Chúa Giêsu bảo họ rằng: "Con người làm chủ ngày Sabat"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 09/09/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 1-5)

Trong một ngày Sabat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabat?". Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Đavid đã làm khi ông và các người tùy tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tùy tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con người làm chủ ngày Sabat".

Suy niệm

Khi dẫn dân vượt qua biển đỏ tiến vào đất hứa, suốt 40 năm trường trong sa mạc Chúa thanh luyện đức tin của dân Chúa, loại bỏ dần niềm tin đa thần để chỉ còn tin vào một Thiên Chúa duy nhất, ngoài Ngài ra không còn một thần nào cả. Vì thế, luật tối thượng trong dân Chúa là tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, và luật giữ ngày Sabat thuộc về luật tối thượng này.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã chỉ cho biết luật tối thượng tôn thờ Thiên Chúa là nhằm kiến tạo lại mối tương giao giữa Thiên Chúa và con người, mối tương giao cha-con mà ngay từ ban đầu trong công trình tạo dựng Thiên Chúa đã thiết lập. Thật vậy, khi tạo thành trời đất muôn loài muôn vật trước lúc tạo dựng con người chính là Thiên Chúa đã chuẩn bị mọi thứ cho con người, để khi con người hiện diện họ có đủ mọi thứ để sinh sống. Việc chăm lo như thế không là việc của người cha lo cho con cái đó sao? Và khi tạo dựng con người Thiên Chúa đã cho con người dự phần vào sự sống của Ngài, như người cha trao ban sự sống cho người con, Thế nhưng, nguyên tổ đã không nhận ra mối tương quan cha-con giữa Thiên Chúa với con người nên đành tâm bẻ gãy mối tương qua qua hành vi chống lại Thiên Chúa bằng việc bất tuân lệnh truyền của Ngài.

Nhưng cho dẫu con người có đang tâm chối từ, thì mối tương quan cha con giữa Thiên Chúa và con người tự bản chất luôn tồn tại, vì thế luật tối thượng được đặt ra là để nhắc nhở dân Chúa ý thức về tình yêu Thiên Chúa dành để cho họ mà hết lòng tôn thờ Ngài, đừng chạy theo những tà thần do ma quỷ vẽ ra. Tôn thờ để tín thác và cậy trông vào Thiên Chúa như người cha, chứ không tôn thờ để sợ hãi như người nô lệ. Bởi đó luật tối thượng tôn thờ Thiên Chúa không tước bỏ phẩm giá là con, mà là người con tự do không nô lệ cho sự sợ hãi.

Cho nên việc bứt lúa ăn trong ngày Sabat vì đói không phậm luật tối thượng, nhưng trái lại mặc cho luật tối thượng đó một giá trị nhân bản: Thiên Chúa luôn quan tâm và săn sóc con người, làm tăng sức mạnh cho lời thánh vịnh 22: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Như thế, đức tin dẫn đưa chúng ta tới tôn thờ Thiên Chúa là để nhận ra Ngài là Cha đầy lòng xót thương để chúng ta sống trong hân hoan và tín thác. Đức tin không kiến tạo sự sợ hãi và lo lắng, bởi đức tin chỉ cho biết Thiên Chúa hằng quan tâm và săn sóc chúng ta như người cha lo cho con cái của mình.

Lạy Chúa, xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin để chsung con nhận biết chỉ có một Thiên Chúa để chưng con tôn thờ, và chính trong việc tôn thờ này chúng con biết được chúng con là những người con tự do trong nhà của Cha mình, để chúng con luôn sống trong hân hoan, vui mừng và hy vọng. Xin cho chúng con đừng bao giờ sợ hãi trong nhà Cha của mình. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường