Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 4-15: Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta bài học về Thiên Chúa, như người gieo giống gieo hạt giống lời Chúa cách quảng đại và nhân hậu. Thiên Chúa luôn hy vọng sẽ có những tâm hồn sẵn lòng đón nhận để làm trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 22/09/2018
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 4-15)

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu, Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào? Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: "Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận Lời Chúa, nhưng họ không đâm rể, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

Suy niệm


Trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta bài học về Thiên Chúa, như người gieo giống gieo hạt giống lời Chúa cách quảng đại và nhân hậu. Thiên Chúa luôn hy vọng sẽ có những tâm hồn sẵn lòng đón nhận để làm trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

Quả thế, tự bản chất, con người chúng ta đều được Thiên Chúa tạo dựng với phẩm giá nhân vị cao quý là thuộc về Chúa và là con Chúa. Thế nhưng tình trạng tha hóa của con người khi chiều theo cám dỗ của ma quỉ đã phân chia chúng ta thành bốn hạng người khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy tình trạng của bốn loại người đương thời mà Chúa Giêsu đã giải thích trong dụ ngôn hôm nay.

Trước hết là loại người “vệ đường”. Họ là những con người không muốn tiếp nhận Thiên Chúa hay đúng hơn là chối bỏ Thiên Chúa, không muốn đón nhận sự chúc lành của Chúa. Họ được sánh ví như những con người vô thần, chủ trương loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời. 

Kế đến là loại người “đá sỏi”. Họ là những con người ba phải. Ai nói gì cũng nghe, không có lập trường chính chắn. Nghe lời Chúa thì vui thích, nghe theo sự quyến rũ của giáo thuyết đối nghịch với lời Chúa cũng vui thích không kém. Do vậy, cuộc đời họ không có định hướng và dễ sụp đổ khi gặp thử thách.

Tiếp đến là loại người “bụi gai”. Họ là những Kitô hữu “hữu danh vô thực”. Tin Chúa, đón nhận lời Chúa, nhưng không bao giờ sống theo lời Chúa dạy. Họ chỉ thích chạy theo cuộc sống thực dụng là lòng đam mê danh vọng và của cải trần thế. Lấy sự hưởng thụ làm thước đo cho cuộc sống. Chính sự chìm ngập trong hưởng thụ này đã bóp nghẹt đời sống của họ, đẩy họ vào cuộc sống bất hạnh.

Sau cùng là hạng người “đất tốt”. Họ là những con người biết ngoan ngùy vâng theo tiếng Thánh Thần, để tiếp nhận hạt giống lời Chúa. Với trọn niềm tin tưởng, họ đã biết để cho lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc sống của mình. Nhờ vậy, họ đã vượt qua mọi giông tố cuộc đời và làm trổ sinh tình thương và ân sủng của Chúa. Họ hạnh phúc vì có Chúa là gia nghiệp. Đây chính là hạng người mà Thiên Chúa ước mong.

Lạy Chúa Giêsu, được đón nhận hạt giống lời Chúa quả là hồng ân lớn lao cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn là mảnh đất tươi tốt của ân sủng và tình thương của Chúa, để chúng con trổ sinh cuộc sống đức hạnh và chia sẻ tình thương ấy cho mọi người. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường