Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 8-12: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Ngày nay những cuộc bách hại đạo cách công khai không còn nữa, nhưng những khó khăn mọi mặt mà người Kitô hữu đang trải qua cũng đủ để họ tuyên xưng đức tin đến mức tử đạo...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 20/10/2018
 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 8-12)

8 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.10 Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.11 Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.
 

Suy niệm

Cuộc sống của người Kitô hữu, đôi khi, có thể thiếu sự nhất quán giữa niềm tin và thực hành, giữa lời nói và hành động; nghĩa là niềm tin không được thể hiện trong việc làm và hành động không diễn tả được điều mình tin tưởng, thậm chí còn đối nghịch với những điều chúng ta tuyên xưng. Điều này khiến cho người ngoài nhìn vào lập tức nhận thấy người Kitô hữu có hai bộ mặt, một bộ mặt đạo đức hiền từ ở trong khuôn viên nhà thờ và trong những giờ thờ phượng; và một bộ mặt tầm thường gian trá trong cuộc sống đời thường với những người xung quanh. Mà cuộc sống hai mặt ấy một cách nào đó cũng là chối từ Thiên Chúa.

Trong Cựu Ước, qua miệng các tiên tri, Thiên Chúa đã quở trách dân riêng chỉ tôn thờ Ngài ngoài môi miệng, mà lòng thì xa Ngài. Khi chịu đóng đinh vào thập giá, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ không biết việc chúng làm; nhưng xem chừng Ngài tỏ ra gay gắt với những kẻ giả hình, những kẻ mà lời nói không đi đôi với việc làm.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Ngày nay những cuộc bách hại đạo cách công khai không còn nữa, nhưng những khó khăn mọi mặt mà người Kitô hữu đang trải qua cũng đủ để họ tuyên xưng đức tin đến mức tử đạo. Ngược lại, khước từ sống theo những cam kết đức tin cũng là một hình thức chối đạo. Chối đạo khi không có những hành động cụ thể, khi đóng khung đức tin vào những việc đạo đức làm vì thói quen, khi không nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Cuộc sống tại thế là một chuỗi những tập sự cho cuộc sống thiên đàng. Nếu không luyện tập để nhận ra Chúa trong cuộc sống này, chúng ta cũng không thể nhận ra Ngài trong cuộc sống mai sau.

Lạy Chúa, xin tha cho chúng con vì chỉ biết nói suông mà không bao giờ thực hiện được điều mình rao giảng. Xin đừng quên giúp chúng con sống chứng tá Tin Mừng một cách thực tâm. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường