Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1.7-11: Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 04/11/2017

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 1.7-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: "Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: "Xin ông nhường chỗ cho người này". Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: "Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên". Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.

Suy niệm

Dẫu biết “cái tôi” là cái đáng ghét, nhưng lại khó mà xóa nó được. Người ta tìm mọi dịp, kiếm mọi cách để “cái tôi” được  tôn lên, ngay cả trong dịp không thuận tiện, để khoe mẽ chính mình. Chúa Giêsu nhân dịp người ta “cứ chọn chỗ nhất” mà dạy ta hãy sống khiêm nhường.

Tìm mọi cách, dù đê hèn, để được “ăn trên, ngồi trước” là một căn bệnh trầm kha của xã hội con người ngày nay. Là nguyên nhân gây ra mọi xáo trộn, đổ vỡ nghĩa tình trong các cộng đoàn. Biết được nguy hiểm này, Chúa Giêsu đã dạy ta cách sống để thoát khỏi cơn cám dỗ kiêu căng.

Khiêm nhường là nhận thức được thân phận của mình.

Một ông lão, được mọi người trong làng kính nể, mến yêu. Người ta khen ngợi ông, nhưng ông đã trả lời: Nếu người ta biết hết mọi tư tưởng tầm thường trong trí tôi, nếu người ta khám phá ra những lỗi tội của tôi, họ sẽ biết khen tôi là lầm lạc. Hơn nữa, tôi có gì là do ơn Trên ban, và bất cứ ai được ơn như tôi, đều có thể tốt hơn tôi.

Tâm tình của một ông lão đáng ta suy gẫm. Ông đã sống được lời dạy của Chúa Giêsu. Ở đời, nếu mỗi người biết sống đúng như sự thật có nơi mình, thế giới này, môi trường này sẽ tốt lành an bình biết bao! Kiêu căng luôn làm ta bị thiệt hại.

Thiệt hại trong đời sống xã hội: kẻ kiêu căng sẽ bị mọi người ghét bỏ. Chúng ta cứ nghĩ, sống bên cạnh một người mà lúc nào cũng cho mình là nhất, là hay hơn người khác, chúng ta có thương họ được không?

Thiệt hại trong đời sống thiêng liêng:Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”. Và Chúa “dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng”. “Ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống”. Những lời Chúa nói trên đây đủ cho ta thấy, số phận người kiêu căng thật tệ hại, ta đừng dại dột mà tìm cách “nâng mình lên”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ vinh quang Ngôi Hai Thiên Chúa, để mang thân phận con người, sống như người tôi tớ để phục vụ. Xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường theo gương Chúa, để được Chúa thương và mọi người quí mến. Amen.

GKGĐ Giáo phận Phú Cường