Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Lc 14: 1 - 6: Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta đừng tìm kiếm đặc ân hay những vinh hoa phù phiếm trần thế, nhưng hãy ý thức về cách xử thế, về phép lịch sự trong cuộc sống thường ngày cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường sống.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 03/11/2018


 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 1 - 6)

Khi ấy, vào một ngày Sa-bat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh Biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét Người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các Luật sĩ và Biệt phái rằng: "Trong ngày Sa-bat, có được phép chữa lành bệnh không?". Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ người kéo kẻ ấy lại, và chữa lành, rồi cho về. Đoạn Người bảo các ông rằng: "Trong ngày Sa-bat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?" Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy.

Suy niệm


“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Theo tinh thần của đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn chúng ta đừng tìm kiếm đặc ân hay những vinh hoa phù phiếm trần thế, nhưng hãy ý thức về cách xử thế, về phép lịch sự trong cuộc sống thường ngày cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường sống.

Theo bản năng, con người bị thôi thúc tìm chiếm chỗ đứng có lợi nhất cho mình trong xã hội. Tuy không nói ra nhưng họ thích được người khác kính nể, khen ngợi và gây ảnh hưởng trên người khác. Bản năng như thế thường gây tai hại cho sự hòa hợp, đoàn kết tình huynh đệ, thậm chí ngay cả trong cộng đoàn tôn giáo.

Chúa Giêsu muốn cho mọi vinh dự và mọi chúc tụng quy về một mình Thiên Chúa Cha, bởi thế, Người cảnh cáo các môn đệ đừng tìm kiếm bả vinh quang trần thế, đặc ân hay sự nể vì nhân loại.

Và qua dụ ngôn này Chúa giáo huấn chúng ta: 

Đừng so sánh mình với kẻ khác để coi mình hơn người, vì người khách tự tìm chỗ cao nhất là người coi mình hơn kẻ khác, đó là một sai lầm.

Chủ nhà nói với người khách khiêm tốn: “Xin mời ông bạn ngồi lên trên”, nghĩa là chỉ có Thiên Chúa mới đánh giá đúng về một con người, và cũng chỉ một mình Thiên Chúa mới là Đấng đáng chúc tụng và tôn vinh.

Khiêm nhường trước mặt Chúa: vì kẻ tự đưa mình lên sẽ bị Chúa hạ xuống, và kẻ tự hạ mình xuống sẽ được Chúa đưa lên, tức là người khiêm tốn sẽ được Thiên Chúa tín nhiệm, sử dụng và cất nhắc lên cao. Bởi vì “Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Amen. (Thánh Augustin).


GKGĐ Giáo phận Phú Cường