Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 16: 9-15:  Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra một đòi hỏi: hãy chọn lựa dứt khoát giữa Thiên Chúa và tiền của, bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ được.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN A 
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16: 9-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Những người Biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông: bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

Suy niệm


Tiền cần thiết cho sự phát triển của con người và xã hội. Tiền có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Ai cũng cần có tiền để sinh sống, đến nỗi người ta hay nói kháo với nhau rằng: “Tiền là Tiên, là Phật; là sức bật của lò xo; là thước đo con người; là tiếng cười tuổi trẻ; là sức khỏe ông già…”. Do đó, không biết từ bao giờ tiền đã đi liền với tham lam, như tội lỗi đeo đẳng trong kiếp con người. Người tham lam nên chỉ biết nghĩ đến mình, bất chấp thủ đoạn và thiệt hại gây ra cho kẻ khác. Như thế, cuối cùng tham lam cũng là một hình thức xúc phạm đến chính Thiên Chúa.

Khi biết rõ tác hại của sự tham lam lam, nên trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra một đòi hỏi: hãy chọn lựa dứt khoát giữa Thiên Chúa và tiền của, bởi vì không ai có thể làm tôi hai chủ được. Tiền của tự nó không phải là điều xấu, nó chỉ trở nên xấu khi con người coi tiền của là cùng đích của cuộc sống. Nói cách khác, không có tiền của xấu mà chỉ có cách tìm kiếm và sử dụng xấu mà thôi. Khi con người sẵn sàng để chết tiếng lương tâm, sẵn sàng chối bỏ cuộc sống của mình, chà đạp lên nhân phẩm của người khác để có tiền, qua đó họ chối bỏ luôn cả Thiên Chúa thì lúc đó tiền của đã trở thành cực kỳ xấu. Tiền của sẽ dẫn đến lòng tham, tham sẽ ích kỷ chỉ biết bo bo giữ lấy cho mình, ai chết mặc ai, rồi cuối cùng khi sống như thế họ cũng trở thành kẻ tự hủy vì họ đã chối bỏ cùng đích của cuộc sống.

Trong xã hội, tham lam có mặt trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, đó âu cũng là lẽ hiển nhiên. Thế nhưng “thà đốt lên một ngọn lửa còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối cuộc đời”. Chúng ta hãy vững tin và chọn lựa Thiên Chúa; hãy cố gắng loại ra khỏi con người chúng ta sự tham lam ích kỷ, thói lừa đảo quanh co; hãy trung tín với Chúa cũng như trung tín trong việc sử dụng tiền của để mua lấy Nước Trời; và “hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn hữu” để sau này họ đón anh em vào Nước Trời.

Hơn nữa, của cải vật chất là để con người cùng hưởng dùng, cùng giúp nhau thăng tiến trong cuộc sống, do đó, một khi chúng ta sống ích kỷ, không quan tâm đến người khác, khước từ chia sẻ là lúc chúng ta thể hiện lòng tham của mình. “Không ai có thể làm tôi hai chủ”, của cải vật chất chỉ là phương tiện giúp chúng ta tôn thờ người chủ độc nhất và là cùng đích của đời sống là chính Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tìm kiếm và xây dựng giá trị Nước Trời trong khi mưu cầu cho cuộc sống. Xin cho chúng con biết nhìn xa hơn về của cải vật chất, biết ra khỏi chính mình để gặp Chúa qua những chia sẻ, cảm thông đối với tha nhân. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường