Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 18: 1-8: Qua nội dung đoạn Tin Mừng hôm nay chắc hẵn chúng ta nhận ra lời kêu gọi của Chúa Giêsu: hãy tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 17/11/2018

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18, 1-8)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa ông ấy rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù". Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc". Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Ngài tuyển chọn hằng kêu cứu với Ngài đêm ngày khoan giãn với họ mãi sao?" Thầy bảo các con: "Chúa sẽ kíp giải oan cho họ! Nhưng khi Con Người đến liệu còn sẽ gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?

Suy niệm


Qua nội dung đoạn Tin Mừng hôm nay chắc hẵn chúng ta nhận ra lời kêu gọi của Chúa Giêsu: hãy tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa. 

Quả thật, lý luận của Chúa trong dụ ngôn về một quan tòa bất công thật đơn giản: nếu một quan tòa bất lương đến độ không kính sợ Thiên Chúa, mà còn phải chịu thua trước lời van xin của một bà góa, thì huống chi Thiên Chúa, mội vị Thiên Chúa trọn hảo và đầy lòng xót thương!

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu mà con người không thể hiểu thấu được, do đó, không có tâm tình và thái độ nào phải đạo hơn là phó thác như Chúa Giêsu. Phó thác như Chúa Giêsu đã phó thác, nghĩa là luôn biết đón nhận ý muốn của Thiên Chúa, ngay cả khi phải trải qua nghịch cảnh, những thách đố; phó thác như Chúa Giêsu chính là luôn tin rằng từ những nghịch cảnh, những thách đố thì Thiên Chúa vẫn luôn có thể rút ra những điều tốt đẹp cho con người.

Thiên Chúa của chúng ta là một người cha có tấm lòng yêu thương vô cùng, và Ngài muốn chúng ta đến với Ngài trong sự tín thác và yêu thương. 

Chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta về xin vâng và phó thác, Chúa Giêsu đã tận dụng từng giây phút trong cuộc sống để biến thành lời cầu nguyện và xin vâng với thánh ý Thiên Cha.

Trong cuộc sống niềm tin của mình, chúng ta đã đặt để niềm tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu biết ý nghĩa của việc cầu nguyện là sống với Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa và chia sẽ những tâm tình lo âu của Chúa cho phần rỗi con người, để chúng con luôn biết dùng việc cầu nguyện như là hơi thở của tâm hồn, và nhờ sự kết hợp mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện chúng con cảm nghiệm  được hạnh phúc thật ngay từ đời này. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường