Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 20: 27-40: Tin Mừng hôm nay thuật lại một số người thuộc nhóm Xa Đốc đến gặp Đức Giêsu để hỏi về vấn đề kẻ chết sống lại. Nhóm Xa Đốc xuất thân từ giai cấp tư tế...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN A


SỰ SỐNG THAY ĐỔI

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 20: 27-40)

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađucêô, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môisen đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ góa đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ góa đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào, sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì họ sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môisen trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacób. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Và mọi người đều sống cho Chúa". Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa người rằng: "Lạy Thầy, Thầy dạy đúng lắm". Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại một số người thuộc nhóm Xa Đốc đến gặp Đức Giêsu để hỏi về vấn đề kẻ chết sống lại. Nhóm Xa Đốc xuất thân từ giai cấp tư tế. Nhóm này được xếp vào hạng người bảo thủ bởi vì trong bộ Kinh Thánh họ chỉ nhìn nhận bộ Ngũ thư gồm: sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số và sách Đệ Nhị Luật. Còn những sách về sau thì nhóm Xa Đốc không chấp nhận. Nhóm Xa Đốc không tin về kẻ chết sống lại, vì họ nghĩ rằng trong bộ Ngũ thư không nói về kẻ chết sống lại, cho nên khi nói về giáo lý người chết sống lại, người Xa Đốc cho rằng đó là ý niệm mơ hồ.

Xã hội tiến bộ ngày hôm nay cũng lôi kéo rất nhiều tầng lớp người, sống trên trần gian nhưng không nghĩ đến chuyện tương lai cho sự sống mình. Cuộc sống chỉ biết hưởng thụ, tìm khoái lạc, tranh chấp, bóc lột, thù hận. Những người này luôn sống trên mặt đất nhưng không nhìn trời cao, nhìn cuộc sống không phải là tạm bợ nhưng là thời gian sống để hưởng thụ, nhìn kiếp đời chỉ tồn tại trên mặt đất nhưng không nghĩ đến sự sống vĩnh cửu mãi mãi. Vì thế, không gì ngạc nhiên khi người thuộc nhóm Xa Đốc của thời đại hôm nay, họ có những suy nghĩ, lời nói và hành động theo lề thói của thế gian, nhưng không chọn mẫu gương sống của Chúa Giêsu là hành trang cho sự sống tạm bợ tại trần gian.

Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con luôn phù hợp với thánh ý Chúa: Sống hôm nay nhưng nghĩ đến mai sau. Sống kiếp người trọn vẹn theo lời Chúa hướng dẫn, để mai sau đạt đến con người mới trong Nước Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường