Clock-Time

Thứ Hai - Ngày IV Tuần Bát Nhật Giáng Sinh - Lễ Các Thánh Anh Hài

“Ngay từ lúc thụ thai, mạng sống con người phải được bảo trọng và chăm sóc chu đáo nhất, trong khi phá thai và giết hại trẻ thơ là những tội ác ghê tởm không sao tả siết”.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI - NGÀY IV TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

CÁC THÁNH ANH HÀI 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (2: 3-18)

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”.7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”.9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.

SUY NIỆM

Thế giới luôn có những hạng người ỷ mạnh ức hiếp yếu; đó là những kẻ lạm dụng quyền lực để áp bức những người khó nghèo thấp kém, hèn mọn và cô thế nhưng Thiên Chúa luôn ra tay hành động, thường bằng cách bí nhiệm để bênh đỡ dân Ngài vốn là những kẻ có tinh thần nghèo khó.

Không ai cô thế hơn đứa trẻ thơ. Lúc dân Israel sống kiếp nô lệ tại Ai Cập, Pharaô ra lệnh giết tất cả các bé trai của người Israel. Song từ cuộc tàn sát đó nổi lên một nhân vật vĩ đại, được Thiên Chúa quan phòng cứu thoát. Đó là ông Môsê, vị cứu tinh của dân Chúa sau này, vua Hêrôđê cũng có một quyết định tương tự khi nhà vua ra sắc chỉ giết hại tất cả các bé trai sinh ra tại Bêlem từ hai tuổi trở xuống và từ vụ thảm sát ấy trổi dậy Đức Giêsu Kitô - Đấng cứu chuộc chúng ta.

Là con cái của Chúa - những kẻ tầm thường không mảy may có chút thế lực trên cõi đời này - chúng ta được mời gọi sống như những kẻ thấp kém, hèn mọn, chỉ biết cậy dựa vào Thiên Chúa để được Ngài phù trợ và chở che trước mọi sự dữ. Nhờ ông Môsê, Thiên Chúa đã làm cho mọi việc đều sinh lợi ích cho dân Ngài; và ngày nay cũng vậy, nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa hành động vì lợi ích của chúng ta. Thế nhưng Ngài muốn anh chị em phải quan tâm đến tha nhân cũng như Ngài lo lắng cho chúng ta, ngõ hầu Chúa Giêsu có thể tiếp tục công việc tốt đẹp của Người trên chúng ta.
Những người nghèo, người bị áp bức, hoặc những ai đang chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội phải là đối tượng ưu tiên để anh chị em chăm sóc, cũng như chúng ta là đối tượng ưu tiên của Thiên Chúa. Đặc biệt trong ngày lễ Các Thánh Anh Hài Tử Đạo hôm nay, chúng ta phải nhớ đến các hài nhi còn trong bụng mẹ, hoàn toàn cô thế và vô phương tự vệ, song đã là nạn nhân của tệ nạn phá thai. Thật là không phải lẽ nếu chúng ta đồng hoá những kẻ chủ trương phá thai với Pharaô hoặc Hêrôđê, vì hai nhân vật này có thể đã hành động vô ý thức. Tuy vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thoả hiệp với quan niệm sai trái rằng việc phá thai không hề liên can gì đến hành động sát hại trẻ thơ vô tội. Công đồng Vaticanô II đã tuyên bố rằng: “Ngay từ lúc thụ thai, mạng sống con người phải được bảo trọng và chăm sóc chu đáo nhất, trong khi phá thai và giết hại trẻ thơ là những tội ác ghê tởm không sao tả siết”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được giá trị của sự sống Chúa ban tặng cho con người thật quý giá để chúng con cùng nhau trân trọng và bảo vệ sự sống. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường