Clock-Time

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 10: 34-11, 1 Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 11-7-2016

 

Thứ hai tuần xv thường niên c

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

 
THÁNH BÊNAĐÔ VIÊN PHỤ
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10: 34-11, 1)

10. 34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.41 "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."
11.1 Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

SUY NIỆM

Thoạt vừa nghe qua câu đầu tiên của đoạn Tin Mừng, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng vì Chúa Giêsu nói Ngài đến không phải đem hoà bình mà là gươm giáo. Tại sao Ngài được mệnh danh là "vua hoà bình" mà lại đem gươm giáo? Thực ra phải hiểu câu nói của Chúa Giêsu thế này: Ngài đến mang Tin Mừng cứu độ cho con người. Đứng trước Tin Mừng ấy, mỗi người phải chọn lựa: đón nhận hoặc từ chối chứ không ở trong tình trạng dửng dưng. Khi đón nhận hoặc từ chối, con người bị phân thành hai nhóm, một theo và một không theo. Sự chia rẽ này có thể xảy ra cho những người trong cùng một gia đình, giữa cha và con, mẹ chồng và nàng dâu… Chúa Giêsu mang đến gươm giáo hay sự chia rẽ là thế.

Chắc chắn, khi chọn lựa như vậy, người môn đệ không tránh khỏi những mất mát, thua thiệt. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ không để họ phải thất vọng, Ngài sẽ đền bù vượt quá sự chờ đợi của họ. "Ðón tiếp một tiên tri, sẽ nhận được phần thưởng dành cho một tiên tri; đón tiếp người công chính, sẽ nhận được phần thưởng dành cho người công chính; đón tiếp kẻ rao giảng, sẽ nhận được phần thưởng dành cho kẻ rao giảng". Người môn đệ của Chúa đừng sợ mất phần thưởng, nhưng hãy sợ mình chưa trung thành trong bổn phận của mình mà thôi.

- Nhóm từ chối Chúa. Đó là những người yêu cha mẹ, anh chị em hơn Chúa, nghĩa là yêu những cái thuộc về thế gian này hơn Chúa. Họ cũng là những người không dám vác thập giá theo Chúa và cố tìm cách cứu mạng sống mình ở đời này. Những người này không xứng đáng là môn đệ Chúa và họ sẽ đánh mất sự sống đời đời.

- Nhóm đón nhận Chúa. Là những người đón tiếp các sứ giả của Chúa và giúp đỡ những người bé mọn vì danh Chúa. Hay nói cách khác, họ là những người đón nhận sứ điệp Tin Mừng và biết sống sứ điệp ấy bằng đời sống bác ái với tha nhân. Chắc chắn, họ sẽ nhận lãnh được phần thưởng cao quý là sự sống đời đời.

Theo Chúa, người môn đệ phải chấp nhận nhiều thua thiệt: họ có thể bị chống đối từ ngoài xã hội đến trong gia đình, và một cách nào đó, Chúa Giêsu cũng bị xem là nguyên cớ của các tranh chấp, chống đối. Thật thế, làm sao không có đối nghịch giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Chúa Giêsu và thế gian, giữa quyền lực Thiên Chúa và quyền lực thế gian. Bước theo Chúa, người môn đệ phải chọn lựa, và chỉ chọn lựa tình yêu Chúa mới cho họ xứng đáng được gọi là môn đệ Ngài.

Chúa Giêsu chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ bản chất đích thực của "được""mất" . Điều này xem ra là một nghịch lý, vì "giữ lấy" thì sẽ bị "mất" , còn "liều mất" thì lại "tìm thấy được" . Thật người môn đệ đi theo Chúa phải từ bỏ tình cảm, từ bỏ những tương quan mật thiết, nhất là phải từ bỏ cả mạng sống vì Chúa và Tin Mừng. Vì thế, là người tin theo Chúa chúng ta phải biết sẵn sàng và chấp nhận mọi thiệt thòi, mất mát và hy sinh bản thân mình vì sứ vụ, vì phần rỗi tha nhân và nhất là vì vinh danh Thiên Chúa.

Theo Chúa Giêsu hoặc từ chối Ngài vẫn tiếp tục đặt ra cho mỗi người chúng ta. Chúng ta chọn Chúa hay không? Chọn lựa này không chỉ xảy ra một lần mà phải nhiều lần trong đời sống của chúng ta. Chấp nhận theo Chúa là chúng ta chấp nhận sống theo lời Ngài dạy, cụ thể bằng việc tôn thờ Ngài và yêu thương tha nhân.

Lạy Chúa, chúng con tin thờ Chúa nhưng niềm tin của chúng con còn non kém lắm. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con và giúp chúng con biết sống niềm tin ấy bằng hành động cụ thể. Xin cho chúng con biết biểu lộ lòng trung thành với Chúa và Giáo hội bằng những đóng góp nhỏ bé trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường