Clock-Time

Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Mt 3:13-17 Thiên Chúa vừa giới thiệu cho Dân Do thái biết về Đấng Messia, Đáng mà toàn dân trông đợi trong một hình thức đơn giản và khiêm tốn nhất.

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mat-thêu (Mt 3:13-17)

 
13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! "15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."
 

SUY NIỆM

Thiên Chúa vừa giới thiệu cho Dân Do thái biết về Đấng Messia, Đáng mà toàn dân trông đợi trong một hình thức đơn giản và khiêm tốn nhất. Một con người vừa bước lên khỏi dòng sông giodan sau khi được Gioan làm phép rửa: “"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Có thể đây là một cú “sốc” lớn đối với dân Do Thái.
 
Họ không thể chấp nhận Đấng Messia như thế được, họ đang trông chờ đấng đó phải đến từ cung điện nhà vua, đáng đó cười trên ngựa chiến uy nghi và được một vị quan đệ nhất phẩm triều đình giới thiệu; hoặc là Đấng đó phải xuất thân trong một dòng tộc danh giá có người hầu kẻ hạ, đang phất cờ khởi nghĩa chống lại đế quốc Roma.
 
Thế mà, giờ đây Đấng Mesia, Đấng giới thiệu từ trời chỉ là một chàng trai xuất thân từ con ông thợ mộc nghèo nàn tại là Nazareth nhỏ bé. Vâng, ơn cứu độ lạ lùng thế đó, chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: Nước trời giống như hạt cải, mới gieo thì nhỏ bé thế đó, nhưng khi mọc lên thành một cây lơn chim trời đến cư trú được.
 
Vâng, Đức Kitô xuất hiện không để làm thoả mãn thị hiếu, hay sự khao khát mang tính loài người của dân Do Thái. Bởi tội đã đến thế gian, và vì thế việc Chúa đến chính là giải thoát con ngừoi khỏi tội,  nguyên nhân gây ra bao nỗi khổ đau cho nhân loại. Công việc giải thoát này không thể tự con ngừơi và do con người, bởi con người đang bị tội chế ngự, nên không thể tự giải phóng cho mình. Vì thế, Đấng Messia xuất hiện trong hình dáng một con người nghèo nàn để nói đến việc giải phóng con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, và việc giải phóng đó phải giải phóng tận căn để con người được hoàn toàn tự do và đạt tới hạnh phúc. Khi mặc lấy sự nghèo nàn của con người Chúa muốn tỏ cho nhân loại biết rằng, chính tội đã làm cho con người ra thấp hèn thế đó. Và chính từ sự nghèo hèn này Chúa thực hiện việc giải phóng để phục hồi vinh quang cho con người.
 
Lạy Chúa, Chúa yêu chúng con quá đỗi, chỉ vì tội của chúng con mà Chúa đã chấp nhận thân phận nghèo nàn như chúng con, hầu có thể ở giữa chúng con và để cứu chuộc con. Xin cảm tạ tình yêu thương bao la của Chúa, và xin dạy chúng con biết cao rao tình thương này trong cuộc đời kito hữu của chúng con. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường