Clock-Time

Thứ Hai Sau Tuần XXVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 11: 29-32: Nhắc lại câu chuyện Giôna là dấu lạ giúp dân thành Ninivê sám hối, Chúa Giêsu muốn mời gọi người Dothái cũng nhận ra Ngài...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

 
NGÀY 10-10-2016
 

người samaria nhân hậu


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

SUY NIỆM

Nhắc lại câu chuyện Giôna là dấu lạ giúp dân thành Ninivê sám hối, Chúa Giêsu muốn mời gọi người Dothái cũng nhận ra Ngài là dấu chỉ để mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng để được cứu độ. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh rằng Ngài là dấu chỉ còn lớn lao cao trọng hơn dấu chỉ Giôna bội phần khi Ngài ám chỉ sự tích Giôna ở trong bụng ba ngày trước khi đến rao giảng cho dân Ninivê chỉ là hình bóng của việc Ngài sẽ sống lại sau ba ngày chịu chôn táng trong mộ. Dấu lạ của Ngài chính là dấu lạ phục sinh. Tiếc thay người Dothái chỉ vì yêu sách dấu lạ theo ý muốn ngang tàng, thiếu thái độ tin tưởng cách đơn sơ chân thành mà họ đã không đón nhận dấu lạ để được ơn cứu độ.

Người Dothái háo hức đòi hỏi Chúa “một dấu lạ từ trời”, nhưng Ngài lên án họ là “thế hệ gian ác” vì họ đã không nhận biết “dấu lạ Giôna” trong đời thường của họ. Cũng như Giôna với lời rao giảng thống hối trở nên dấu lạ để nhờ đó dân thành Ninivê ăn năn sám hối, thì giờ đây chính Chúa Giêsu, qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, cũng trở nên “dấu lạ Giôna” cho toàn dân. Thật đáng tiếc họ đã chỉ tìm kiếm những dấu lạ “bất thường” nhằm mục đích “thử thách” Chúa thay vì nhận biết những dấu lạ trong đời thường để ăn năn sám hối.

Quá nhiều “dấu lạ” đã đi qua cuộc đời, quá nhiều ơn lành đã vụt mất, ta vẫn “trôi theo dòng đời” như “bèo dạt mây trôi”. Phải chăng chúng ta cũng thuộc về thế hệ gian ác mà Đức Giêsu đề cập hôm nay?! Phải có can đảm và thẳng thắn để nhận ra sự thật này: Tôi sẽ trở nên “gian ác” trước mặt Chúa, nếu tôi cố tình không nhận ra những dấu lạ của Ngài trong đời tôi. Mà những dấu lạ đó, chính là cuộc sống với những “cái bình thường” của nó, chứ không phải những “cái bất thường”.

Sau khi Chúa Giêsu cảnh báo: “Dòng giống này là dòng giống gian ác”, thì Ngài giải thích ngay: Tại sao dòng giống này gian ác, và gian ác ở chỗ nào? Thưa, vì họ cứ đòi điềm lạ rồi mới tin.

Ngày nay, người ta vẫn “đòi” dấu lạ: nghe biết nơi nào có “chuyện lạ, phép lạ” thì họ đổ xô tìm đến, lắm khi chỉ để thoả mãn tính hiếu kỳ, để cầu xin cách vụ lợi chứ không phải để củng cố lòng tin, để hoán cải cuộc sống.

Vấn đề là chúng ta có nhận ra những dấu lạ đó không? Dân thành Ninivê đã khiêm tốn và nhận ra tội lỗi của mình. Họ thống hối thực tâm trở về chỉ vì nghe theo lời của vị ngôn sứ, một con người. Còn dân Dothái, họ cũng sống, và được nghe biết bao lời giảng dạy của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhưng họ vẫn không chịu thay đổi lối sống để trở về lãnh nhận ơn tha thứ.
Chúng ta được tham dự vào “dấu lạ phục sinh” này khi chúng ta cùng chết với Đức Kitô và cùng được sống lại với Ngài trong bí tích Rửa tội. Điều Ngài đòi hỏi để lãnh nhận ơn tái sinh đó là lòng khiêm nhường sám hối và tin tưởng chân thành.
Quả thực, dấu lạ ở ngay trong lòng chúng ta khi ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy để ta trở nên con cái Chúa; dấu lạ vẫn diễn ra hằng trong Bí tích Thánh Thể nơi Chúa Giêsu hiện diện.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao dấu lạ tình thương mà Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc sống. Xin Chúa mở cặp mắt tâm hồn chúng con, để chúng con nhận biết những dấu lạ đó và hoán cải, ngõ hầu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ.Xin đừng để lời chúc dữ trên dân Dothái thực hiện trên chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường​