Clock-Time

Thứ Hai trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 2: 16-21: Hôm nay, ngày đầu năm mới Dương lịch, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa bởi niềm vui và ân ban Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng ta qua Mẹ Maria. “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B


LỄ ĐỨC MARIA – MẸ THIÊN CHÚA

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2: 16-21) 

16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này.18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Suy niệm

Hôm nay, ngày đầu năm mới Dương lịch, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa bởi niềm vui và ân ban Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ chúng ta qua Mẹ Maria. “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, xin thánh danh Chúa Giêsu luôn là ánh sáng cho muôn dân, nhất là những dân còn “ngồi trong bóng tối tội lỗi”.

Hiệp lời tạ ơn cùng Mẹ Maria - người “tôi tớ” của Thiên Chúa - để chúng ta biết noi gương sống đức tin, phó thác vào quyền năng quan phòng của Chúa, để rồi trong cuộc sống chúng ta hằng ca ngợi, tôn thờ Chúa qua và nhờ Mẹ Maria.

Mừng lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cũng bày tỏ tâm tình vui mừng, kính mến, cảm phục và tri ân vì Mẹ Maria cũng là Mẹ của chúng ta. Chúng ta cùng ngưỡng mộ Mẹ vì Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho đời sống đức tin với sự khiêm tốn, đơn sơ: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Để rồi dù ở chức vụ, địa vị hay cấp bậc nào đi nữa, chúng ta cũng biết noi gương Mẹ sống tinh thần khiêm nhu để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh em đồng loại.

Mẹ đã gắn bó với Chúa Giêsu bằng đức tin, tín thác và vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự. Chúng ta là những Kitô hữu, những người thuộc về Đức Kitô, chúng ta cũng gắn bó với Chúa bằng đức tin khi tín thác mọi sự cho Chúa và vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự.

Mẹ Maria đã liên đới, hiệp thông và cộng tác với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ trần gian bằng hy sinh trong đau khổ và quên mình. Chúng ta cũng hãy liên kết những đau khổ, hy sinh trong cuộc sống và trong sứ vụ cũng như bổn phận với thánh giá Đức Kitô, để thống hối đền tội cho mình, cho tha nhân, xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết sống tin tưởng, trông cậy và yêu mến Chúa ; đồng thời cũng biết noi gương Mẹ, sống khiêm nhường và phục vụ anh chị em. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường