Clock-Time

Thứ Hai Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1:1-18 Thánh Gioan đã làm chứng mạnh mẽ về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Người đến để mang lại ơn cứu độ cho con người. 

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH C

NGÀY 31/12/2018


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (1:1-18)
 
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi".16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
 
Suy niệm
 
“Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi”.
 
Thánh Gioan đã làm chứng mạnh mẽ về mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Người đến để mang lại ơn cứu độ cho con người. Quả thật, Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Người đến thế gian để chiếu toả vinh quang Thiên Chúa cho mọi loài thụ tạo. Vinh quang đó chính là ánh sáng xua tan bóng tối của tội lỗi, vinh quang đó chính là tình yêu tha thứ, chữa lành những thương tích, đau thương mà con người gánh chịu, vinh quang đó chính là sức mạnh giải thoát con người khỏi quyền lục sự chết.
 
Điều quan trọng là thế gian có nhận ra ánh vinh quang của Đức Giêsu Kitô, con người có mở lòng ra để đón tiếp ánh sáng và tình yêu cứu độ mà Người mang lại hay không! Sự thật đáng buồn là “Người đến nhà các gia nhân Người, mà các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người”.
 
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ - năm 2018, cùng với tâm tình tạ ơn chúng ta dâng lên Chúa vì muôn ân huệ Chúa ban cho mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho cộng đoàn trong suốt một năm qua, chúng con cũng tự vấn xem mình có sẵn sàng dẹp bỏ những điều ô uế, dơ bẩn, những gì thuộc về bóng tối là tội lỗi, đam mê lầm lạc, để đón nhận ánh sáng vinh quang mà Đức Giêsu Kitô mang lại hay không? Chính trong ánh sáng đó, chúng ta mới có thể bước sang Năm Mới với một tâm thế vui tươi và an bình đích thực, và nhất là luôn có Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu trong cuộc đời.
 
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con xin cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân Chúa thương ban cho gia đình chúng con trong suốt năm vừa qua. Xin thương chúc lành và ban nhiều ơn phúc cho chúng con trong Năm Mới để chúng con luôn sống một cuộc sống yêu thương, an bình và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường