Clock-Time

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh B - Lễ Truyền Tin - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Một gia trưởng đang chao đảo về niềm tin của mình, đến thăm một người bạn vừa bị tai nạn. Nhìn người bạn nằm bất động, bốn người con thơ dại và người vợ bệnh hoạn của bạn trong cơn túng cực, anh lại càng nghi ngờ về Thiên Chúa. Niềm tin vào Chúa có giá trị gì trong hoàn cảnh cực kỳ khó chấp nhận này? Anh im lặng thở dài, biết nói gì với người đang khổ đau
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH BLỄ TRUYỀN TIN - LỄ TRỌNG


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1: 26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận".
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được".
 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm

Một gia trưởng đang chao đảo về niềm tin của mình, đến thăm một người bạn vừa bị tai nạn. Nhìn người bạn nằm bất động, bốn người con thơ dại và người vợ bệnh hoạn của bạn trong cơn túng cực, anh lại càng nghi ngờ về Thiên Chúa. Niềm tin vào Chúa có giá trị gì trong hoàn cảnh cực kỳ khó chấp nhận này? Anh im lặng thở dài, biết nói gì với người đang khổ đau!

Người bạn bị nạn lên tiếng khi thấy anh im lặng nặng nề:

“Cảm ơn bạn đã đến thăm, tôi biết Thiên Chúa là Cha, đang cho tôi những cơ hội tốt nhất để lớn lên trong đức tin và ơn phúc thiêng liêng”. 

Anh gia trưởng kia lên tiếng chất vấn lại: “Thiên Chúa ở đâu trong hoàn cảnh bi đát này?”

Người bị nạn trả lời: “Dù tôi không thấy hết, nhưng tôi biết những gì xảy đến cho tôi, Chúa thấu suốt; và nếu Chúa cho phép xảy ra, nghĩa là trong biến cố này, có những viên ngọc quí của Nước Trời, xin cảm tạ Chúa! Như người con, nhiều khi nó không hiểu điều tốt mà người cha dự liệu trao cho nó, được ẩn dấu dưới những điều vất vả nặng nhọc mà người cha bắt nó làm. Lúc đó, chỉ có lòng thảo hiếu và phó thác vào người cha, nó mới chấp nhận được, mới làm theo ý cha nó được”.

Người gia trưởng kia ra về, anh tìm lại được ánh sáng của niềm tin, nhờ thái độ đón nhận của người bạn trong cơn hoạn nạn mà vẫn mạnh mẽ, trong sáng về lòng tin.

Mẹ Maria đã sẵn sàng thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền!”; người cha bị nạn cũng đã biết thưa như Mẹ, khi tin tưởng và cảm tạ Chúa, dù điều xảy ra trái với mong đợi của mình. Tin nơi Chúa là xác tín rằng: “Mọi sự Chúa đều làm được, và chúng ta vui lòng đón nhận mọi sự xảy đến trong cuộc đời với niềm tin phó thác, cậy trông nơi Chúa”.

Chúa vẫn dùng nhiều biến cố, nhiều trung gian để truyền tin cho chúng ta biết và đón nhận thánh ý Chúa. Nhiều lần chúng ta không nhận ra, không chấp nhận. Vì thế, đời ta có nhiều khi dang dở, muộn phiền. Đời ta có nhiều lần hoang mang, vô nghĩa. Không thuận theo ý Chúa, không tập “xin vâng” theo gương Mẹ, thì lúc đó, đời ta như giòng nước chảy vào ao tù, không sức sống và không lối thoát.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con biết theo gương Mẹ, mỗi ngày tập sống tâm tình “xin vâng” như Mẹ. Nhờ đó, Chúa thực hiện được chương trình cứu độ chúng con và mọi người. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường