Clock-Time

Thứ Hai Tuần III Phục Sinh C - Lễ Truyền Tin - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 26-38:   Mỗi người chúng ta đều có một ý nghĩa trong chương trình của Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có khiêm tốn nhận ra và mau mắn đáp trả lời mời gọi cộng tác để thánh ý cứu độ của Chúa được mau thành toàn. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH C


LỄ TRUYỀN TIN - LỄ TRỌNG
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1: 26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà". Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận".
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"
Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được".
 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm

    Đúng chín tháng trước lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội cho chúng ta mừng trọng thể lễ Truyền Tin. Thánh lễ này nhắc lại biến cố sứ thần Gabriel được sai đến loan báo cho Đức Maria rằng Mẹ sẽ được diễm phúc làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Đây là một vinh dự tột bậc mà Thiên Chúa đã yêu thương dành riêng cho Mẹ Maria. Nhờ khiêm tốn đáp lời xin vâng, Mẹ đã chính thức đón nhận sứ vụ vĩ đại này: cưu mang Ngôi Lời nhập thể làm người. 

    Cùng với Mẹ Maria, chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen cảm tạ vì hồng ân quá lớn lao mà Ngài đã tặng ban cho Mẹ. Thế nhưng ở đây, chúng ta cũng cần nhận ra rằng: trong chương trình cứu độ yêu thương của Ngài, Thiên Chúa luôn mời gọi sự cộng tác của con người. Rõ ràng, là một Đấng quyền năng vô biên, Thiên Chúa có thể cứu độ chúng ta một cách dễ dàng theo ý Ngài muốn. Nhưng qua biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Chúa muốn loài người góp phần tích cực của mình vào kế hoạch cứu độ của Ngài. Nói như thánh Augustinô: “Để dựng nên con, Thiên Chúa không cần con, nhưng để cứu độ con, Chúa cần con đáp lời”. 

   Mỗi người chúng ta đều có một ý nghĩa trong chương trình của Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có khiêm tốn nhận ra và mau mắn đáp trả lời mời gọi cộng tác để thánh ý cứu độ của Chúa được mau thành toàn. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ trong việc luôn biết đón nhận và nhiệt tâm thực thi thánh ý của Chúa trong cuộc đời mình, hầu góp phần làm sáng danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của các linh hồn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường