Clock-Time

Thứ Hai tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 5: 1-20: Bài Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người bị cả một đạo binh thần ô uế quấy phá. Qua phép lạ này chúng ta xác tín rằng, không có thế lực đen tối nào có thể lướt thắng được quyền năng và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TRONG TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 29/01/2018

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Macrô (Mc 5: 1-20)


1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.4Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!"9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm".10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia".13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào".20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.


Suy niệm
 

Bài Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người bị cả một đạo binh thần ô uế quấy phá. Qua phép lạ này chúng ta xác tín rằng, không có thế lực đen tối nào có thể lướt thắng được quyền năng và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, không có kẻ thù nào có thể lấy mất đi bình an và niềm vui của người luôn tìm nương ẩn nơi Chúa. “Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn... Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân” (Tv. 91,7.9).

Ngoài ra, sau khi dân chúng nhận ra chính Chúa Giêsu là người chữa lành cho kẻ bị quỷ ám, họ nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. Phải chăng họ thấy thiệt hại quá lớn với cả đàn heo chừng hai ngàn con bị chết ngộp dưới biển, để trả giá cho việc cứu một con người khỏi quyền lực quỷ thần và tội lỗi! Nhưng đối với Chúa Giêsu ơn cứu độ của con người là ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Người. Không gì có thể ngăn cản Người thực thi sứ vụ loan truyền tình yêu Thiên Chúa và mang lại hồng ân cứu độ cho mọi người. Vậy chúng ta có hoàn toàn tín thác để tìm nơi náu ẩn là chính Chúa mỗi khi gặp thử thách, gian nan và kiên quyết đánh đổi mọi sự để có thể lãnh nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến cho chúng ta hay không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những ràng buộc để chúng con có thể yêu Chúa hết lòng và tự do bước đi trên con đường mang lại sự sống và thánh thiện của Chúa. Xin đừng để bất cứ điều gì ngăn cản chúng con sống trong niềm vui và bình an mà Chúa mang lại cho chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường