Clock-Time

Thứ Hai tuần IV thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 5: 1-20: Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng tách mình ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, hay nói cách khác: đừng hạ phẩm giá của mình vào những thứ vốn không thuộc về chúng ta. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TRONG TUẦN IV THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 01/02/2021

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Macrô (Mc 5: 1-20)


1 Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.4Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!"8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!"9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm".10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia".13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào".20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.


Suy niệm
 

Con người không chỉ là một hữu thể đóng khung trong chính mình nhưng còn là một hữu thể có tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân, với cả vũ trụ này. Chúa Giêsu đến để làm mới lại các mối tương quan ấy, vì nó đã bị phá hủy bởi sự dữ. Sự dữ không thuộc về Thiên Chúa, cũng không thuộc về con người, vì con người vốn là hình ảnh đẹp đẽ của Thiên Chúa. Thần ô uế dù nhập vào con người nhưng họ không thuộc về chúng, chính vì thế, Chúa đã đẩy chúng ra nơi “tương xứng”.

Qua phép lạ trục xuất thần ô uế, Chúa đem lại phẩm giá cho người đang bị hành hạ. Quả thật, phẩm giá con người cao quý biết bao vì đã được Thiên Chúa tạo dựng bằng tất cả tình yêu thương của Ngài và hơn nữa ơn cứu chuộc nơi Đức Giêsu còn tuyệt vời hơn nữa.

Thánh Phaolô xác quyết rằng: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39) .

Chính vì thế, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng tách mình ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, hay nói cách khác: đừng hạ phẩm giá của mình vào những thứ vốn không thuộc về chúng ta. Thay vì thái độ xua đuổi Chúa Giêsu ra ranh giới cuộc đời mình, chúng ta hãy đón Chúa vào trong gia đình, trong hoàn cảnh sống của mỗi người chúng ta, Người sẽ phục hồi và đem chúng ta trở về với phẩm giá của một người làm con, trong Đức Giêsu Kitô. 

Ngày qua, đêm tới, ánh sáng và bóng tối giao tranh giữa cuộc đời, sự dữ lan tràn khắp nơi và đang rình rập ập tới: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1Pr 5, 8). Với tâm tình thiết tha, chúng ta hãy lặp lại lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta để dâng lên Cha Người: “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường