Clock-Time

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay A

Ga 8: 1-11 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện về người đàn bà phạm tội ngoại tình, để trình bày về lòng khoan dung của Thiên Chúa đối với tội nhân.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY A

 

Ga 8: 1-11
 
Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện về người đàn bà phạm tội ngoại tình, để trình bày về lòng khoan dung của Thiên Chúa đối với tội nhân. Đặc biệt trong tâm tình của Mùa Chay, Hội Thánh muốn chúng ta tin tưởng vào lòng khoan dung tha thứ của Chúa, để khơi dậy lòng sám hối ăn năn, trở về với Chúa. Nhưng đặc biệt, trong bối cảnh của trang Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của đám đông dân chúng muốn tố cáo và ném đá tội nhân, còn Chúa Giêsu thì im lặng.
 
Hai hình ảnh này cho thấy: con người thì thích phơi bày tội của người khác, thích thấy tội của người khác hơn là thấy tội của mình: “…hạng phụ nữ này theo luật Môsê thì phải bị ném đá” (Ga 8:5). Còn Chúa Giêsu thì luôn im lặng trước tội lỗi của con người, Ngài không vội vàng nhận xét, hay xét xử trước những lỗi lầm của con người, Ngài cũng không phơi bày nó ra cho mọi người thấy. Nhưng Ngài luôn tha thứ và ra sức hoán cải con người: “Chị hãy đi và đừng phạm tội nữa” (Ga 8:11).
 
Ta thấy, cũng là lời nói, nhưng lời nói của Chúa Giêsu thì có sức hoán cải và tha thứ, còn lời nói của đám đông dân chúng thì mang người khác đến chỗ diệt vong.
 
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi khi chúng ta cũng dễ dàng dùng lời nói của mình để bôi nhọ, vu khống, hay làm mất danh dự của người khác. Chúng ta dễ dàng thấy được lỗi lầm của người khác, nhưng chúng ta lại không bao giờ thấy được những lỗi lầm của chính chúng ta.
 
Là môn đệ của Chúa, tức là mỗi người chúng ta phải rao truyền về tình yêu và lòng tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy học gương Chúa Giêsu trong việc dùng lời nói khi vì lý do nào đó chúng ta phải nói về người khác, thì chúng ta hãy nói trong tình yêu và sự cảm thông. Bởi chính Chúa Giêsu đã luôn làm như vậy, Ngài luôn cảm thông và tha thứ trong tất cả lời nói của Ngài.
 
Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết nhìn về chính mình trước khi nhìn về người khác, để qua đó ta biết khiêm nhường hơn khi sử dụng lời nói của mình. Amen.
 
Cao Nhất Huy