Clock-Time

Thứ Hai tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 6: 53-56: Tất cả những người bệnh tật đến với Người, Người không chối từ một ai, Người ra tay chữa lành bệnh tật cho họ.  
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 10.02.2020

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 6: 53-56)


Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin Người ở đâu, thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Suy niệm

Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marcô đã gợi lên cho chúng ta hình ảnh hết sức là ấm áp tình Chúa tình người.

Hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu Ki-tô. Tình yêu này được thánh Mar-cô tường thuật như sau: “Dân chúng nhận ra Đức Giêsu, liền lúc đó, dân chúng đã tuôn đến và đem theo những người bệnh tật đến để xin Người cứu chữa” (x. Mc 6,54-56).  Tất cả những người bệnh tật đến với Người, Người không chối từ một ai, Người ra tay chữa lành bệnh tật cho họ.  

Hình ảnh thấm đậm tình người. Điều này được biểu lộ qua tình thương của những người khoẻ mạnh biết quan tâm đến những người đau yếu. Họ đã đưa những người đau yếu đến với Chúa Giêsu, và xin Người cứu chữa họ. 

Vâng Thiên Chúa thì luôn yêu thương con người, Ngài đến để đem tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Tình yêu lớn nhất của Ngài dành cho nhân loại là dám hy sinh mạng sống của mình để cứu độ chúng ta. 

Vậy chúng ta phải luôn nhận ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Một khi chúng ta nhận ra được tình yêu của Chúa dành cho mình, chúng ta có dám xin Chúa và để cho Chúa đụng chạm đến và chữa lành những căn bệnh tội lỗi của chúng ta không? Hay chúng ta chỉ biết nhận ra Chúa để xem Chúa như thế nào rồi sau đó quay gót trở về với con đường cũ, lối sống tội lỗi như chúng ta vẫn sống? 

Tình yêu của Thiên Chúa còn được biểu lộ qua những người biết quan tâm đến người khác. Điển hình như những người  khoẻ mạnh đã biết quan tâm, giúp đỡ những người đau yếu, bệnh tật như trang Tin mừng chúng ta vừa nghe. 

Ước gì mỗi ngày sống, chúng ta luôn biết nhận ra Chúa đã yêu thương chúng ta, để từ đó chúng ta cũng biết đáp trả lại tình yêu bằng cách siêng năng đọc Lời Chúa và biết đem ra thực hành bằng việc làm cụ thể  như chia sẻ miếng cơm, manh áo cho những người nghèo khổ. Biết tìm cách hướng dẫn và đem những người tội lỗi đến với Chúa qua bí tích Hoà giải. 

Như Lời Chúa đã nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường