Clock-Time

Thứ Hai Tuần V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 6: 53-56 Thánh Marcô diễn tả thật đẹp về Chúa Giêsu. Chúa rảo bước khắp mọi nơi. Thành thị, làng mạc, thôn xóm đều có dấu chân của Chúa.

NGÀY 6-2-2017THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

THÁNH PHAOLÔ MIKI, LINH MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 6: 53-56)

 
53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ.54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó.56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
 

SUY NIỆM

Thánh Marcô diễn tả thật đẹp về Chúa Giêsu. Chúa rảo bước khắp mọi nơi. Thành thị, làng mạc, thôn xóm đều có dấu chân của Chúa. Chúa tới đâu, người ta đều cố gắng tìm cách đưa kẻ đau ốm đến gặp Chúa tới đó, dù ở ngoài đường hay ở làng mạc, hay trên biển, trên cánh đồng.

Nếu chúng ta đặt mình là người được theo sát Chúa Giêsu và phụ giúp công việc cho Chúa, chắc sẽ được chứng kiến nhiều điều rất tuyệt vời. Bởi biết bao nhiêu người mù được sáng mắt. Biết bao nhiêu người què, người hành khất đứng thẳng dậy và thẳng tiến. Biết bao nhiêu người bị thần ô uế ám và bị mọi người xa lánh, lại trở nên sạch sẽ và được trở về cùng gia đình, làng xóm và xã hội.

Trong niềm tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân từ của Chúa Giêsu, người ta xin Chúa cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người.

Theo Pohl, giáo sư môn linh đạo thì việc sờ vào, đụng vào Chúa là một thái độ của việc cầu nguyện. Còn Chúa Giêsu, Người chấp nhận để người bệnh sờ vào tua áo Người, là thái độ đón nhận bệnh nhân. Người muốn nhậm lời họ.

Một thái độ chủ động và một thái độ bị động gặp nhau tại một điểm tương đồng thật hay: Cùng muốn xua đuổi bệnh tật, xua đuổi nỗi khổ đau của con người.

Thái độ chạm vào tua áo của con người và thái độ chấp nhận để con người chạm vào mình, chính là niềm tin tưởng của cõi trần giơ tay đụng vào lòng nhân ái của cõi Thiên.

Và như thế, cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người là một cuộc gặp gỡ thật gần gũi, chứa chan tình yêu thương. Trong đó, tình yêu thương của Thiên Chúa là một tình yêu luôn chờ đợi con người để được trao ban chính mình cho họ.

Như vậy, tình yêu thương của Thiên Chúa như là bảo chứng cho điều mà thánh Marcô ghi nhận: “Bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi”.

Lạy Chúa, xin chữa lành tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng nơi tình yêu của Chúa để luôn chạm đến Chúa bằng lòng tin tưởng, lòng yêu mến và siêng năng cầu nguyện suốt đời chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường