Clock-Time

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13 Cuộc sống cho chúng ta nhiều điều thú vị, song cuộc sống cũng ẩn chứa nhiều vấn đề làm chúng ta phải lo âu, suy nghĩ.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 17- 2-2020


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 11-13)

11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
 

SUY NIỆM

Cuộc sống cho chúng ta nhiều điều thú vị, song cuộc sống cũng ẩn chứa nhiều vấn đề làm chúng ta phải lo âu, suy nghĩ.

Một vài năm trở lại đây, trên bình diện tự nhiên, nào là hạn hán, mất mùa, sóng thần, động đất, v.v. liên tục xảy đến, mức độ ngày một khinh hoàng hơn. Song song đó, lối sống của con người gọi là “văn minh hiện đại” cũng là vấn đề cần được quan tâm. Cảm thức về tội của con người hầu như không còn, lấy bạo lực để đàn áp khủng bố, lấy gian lận làm cứu cánh cho các kỳ thi, giới trẻ lao vào lối sống thác loạn, hưởng thụ, v.v.
Đó phải chẳng là những điềm lạ? Điềm lạ đó từ đâu: từ trời hay từ con người? Từ thế giới bên ngoài hay tự thẳm sâu tâm hồn con người? Và đâu là mối lo thực sự cho mỗi người chúng ta?

Giữa những trận cuồng phong từ thiên nhiên, từ trong tâm của con người, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống niềm tin của mình, để tạo ra một “điềm lạ” trước mặt mọi người, và xóa bỏ những “cái lạ” trong tâm hồn mình trước mặt Thiên Chúa. Muốn như thế, chúng ta phải bơi ngược dòng đời. Điều đó rất khó trong thế giới này. Khó nhưng không phải là không thể.

Trong thế giới ngày nay, ngay việc nhận ra cái tốt, cái xấu đã không phải chuyện luôn dễ dàng rồi, nói chi đến việc làm lành, lánh dữ! Ranh giới giữa tốt xấu trở nên mơ hồ, thậm chí lắm lúc thay đổi chỗ cho nhau! Có biết bao nhiêu chuyện sai trái, xấu xa về mặt đạo đức, nhưng vì được dung túng hay vì ai cũng làm cả nên dần dần trở nên bình thường (và như thế mặc nhiên được coi là đúng), và người can đảm làm ngược lại sẽ bị coi là lập dị, là… điềm lạ trong xã hội !

Chúng ta không sợ! Lạ nhưng thay đổi được con người và tâm hồn mình, thay đổi được con người và thế giới. Ai muốn tìm tìm kiếm điềm lạ từ trời thì cứ tìm, còn chúng ta cứ từ tâm mình thay đổi cuộc sống, và tin chắc rằng đó là “điềm lạ” Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta. Đường sẽ rộng hơn với người chạy phía trước, nhưng sẽ hẹp đi với người ở đàng sau! Với ơn Chúa, với cố gắng bản thân, chúng ta sẽ mau đạt đích.

Lạy Chúa, xin thực hiện nơi mỗi người chúng con điềm lạ Chúa muốn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường