Clock-Time

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Mc 8: 11-13 Khi đòi xin Chúa làm dấu lạ, chắc hẳn những người Biệt phái muốn Chúa Giêsu minh chứng về Người bằng việc làm, vì việc làm minh chứng con người là ai.

NGÀY 13- 2-2017

thứ hai tuần vi thường niên a

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 11-13)

 
11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
 

SUY NIỆM

 
Khi đòi xin Chúa làm dấu lạ, chắc hẳn những người Biệt phái muốn Chúa Giêsu minh chứng về Người bằng việc làm, vì việc làm minh chứng con người là ai. Nhưng tại sao những người Biệt phái muốn Chúa Giêsu minh chứng về Người? Bởi vì, trong Cựu ước, để minh chứng là tiên tri, thì Môsê đã xin được manna từ trời xuống cho dân; ông Giôsuê đã từng làm cho mặt trời đứng lại; ông Isai đã làm cho thời gian như lùi lại; v.v. mà các ông này đều là những tiên tri của Thiên Chúa. Cho nên, những người Biệt phái nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu tự xưng mình là cao trọng hơn các tiên tri, thì ít ra cũng phải làm được dấu lạ nào đó.

Thật ra, những người Biệt phái đã từng chứng kiến những phép lạ Chúa đã làm như trừ quỉ, chữa bệnh cùi, cho kẻ chết sống lại. Thế nhưng, với những sự kiện lạ này, họ lại cho là Chúa Giêsu dùng quyền tướng quỉ Beezeebuth để làm. Qua đó, chúng ta có thể thấy được điều họ đòi hỏi là muốn để tấn công, thách thức, để xem Chúa có chiều theo tham vọng của họ không. Đây là thái độ thử thách Chúa mà thôi.

Trước thái độ như thế, Chúa Giêsu đã không theo như ý họ. Không cho là bởi vì không tin, không biết ơn huệ là gì. Chính Chúa đã xác nhận là “đức tin của con cứu con” (Mt 9,22). Bao nhiêu lần Chúa làm phép lạ cũng chỉ vì lòng tin.

Nhìn vào thực tế của cuộc sống, chúng ta có tin nhau mới có thể đối thoại với nhau, trao đổi công việc cho nhau; rồi có tin nhau, chúng ta mới sống được với nhau. Cho nên, đối với Chúa là Đấng sáng tạo nên lòng tin, Ngài càng cần điểm đó. Ngài cần đến nỗi chỉ cần biểu lộ lòng tin vào Ngài là được đón nhận “phép lạ”.

Nếu con người chỉ tin vào Chúa và xem Chúa như một người thường thôi, hay cùng lắm như một vị thầy, thì cuộc vượt qua của Người không ảnh hưởng gì đến con người được vì nếu họ tin vào Chúa như thế, thì có hơn gì tin một người bạn hay tin vào bậc thầy.

Đối với Chúa, hầu như mọi vấn đề được giải quyết theo mức độ lòng tin. Điều này, chúng ta biết được qua các trình thuật Tin Mừng.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta đây là một môn sinh của Đức Kitô, nhưng niềm tin của chúng ta đang ở mức độ nào? Chúng ta có luôn tin tưởng vào Người trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời chưa? Cuộc sống hằng ngày của mỗi người có diễn tả được niềm tin của mình vào Chúa không? 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường