Clock-Time

Thứ Hai Tuần VI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cư​ờng

Tin Mừng Mc 8: 11-13  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy chỉ trong niềm tín thác tuyệt đối ở nơi Thiên Chúa chí ái, toàn tri và toàn năng, con người mới có thể “nhận được ơn sủng của Thiên Chúa”...

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 18- 2-2019


 

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 11-13)

11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả."13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
 

SUY NIỆM

 Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy chỉ trong niềm tín thác tuyệt đối ở nơi Thiên Chúa chí ái, toàn tri và toàn năng, con người mới có thể “nhận được ơn sủng của Thiên Chúa”, bởi vì, khi tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, con người để cho ý muốn của mình hoàn toàn tùy thuộc vào thánh ý của Thiên Chúa.

Tin Mừng còn cho thấy, giữa những người Biệt phái và Đức Giêsu có sự khác biệt nhau trên quan điểm về Đấng Thiên Sai, và họ không tin Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai; vì thế, họ đòi một dấu lạ để dẫn chứng. Thế nhưng, theo Đức Giêsu, điều đó vô ích, bởi vì việc người ta không tin Ngài không phải là do một kết luận logic mà có, mà là do thành kiến chủ quan đã có sẵn, nên Chúa Giêsu mới nói: “Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả” (Mc 8,12c). Cụm từ “thế hệ này” mà Đức Giêsu sử dụng ở đây không có nghĩa là nhắm đến tất cả mọi người, nhưng Ngài chỉ có ý ám chỉ những người có thái độ chống đối Ngài mà thôi.

Có câu chuyện kể rằng: năm ông bói mù cùng nhau xem voi. Thầy sờ vòi thì nói voi giống như con đỉa lớn. Thầy cầm ngà thì cho rằng voi như cái đòn cán. Thầy sờ tai thì khẳng định voi giống cái quạt. thầy sờ chân thì bảo, nó sừng sững như cái cột nhà. Thầy sờ đuôi lại cãi nó tua tủa như cái chổi xề. Cả năm thầy đều khẳng định mình nói đúng, không ai chịu ai, cuối cùng đánh nhau toác đầu mẻ trán.

Những người Do Thái thời Đức Giêsu cũng mắc một căn bệnh như những thầy bói mù vậy: bệnh phê phán chủ quan, cứ tưởng mình sáng, hóa ra lại chẳng thấy gì.

Trước những phép lạ Ðức Giêsu đã làm, vậy mà những người Biệt phái còn đòi hỏi Ðức Giêsu cho họ thêm những dấu lạ từ trời. Họ thiếu thiện chí, họ không chú ý tìm kiếm chân lý, nhưng chỉ để thử Ðức Giêsu. Nơi lòng dạ những người cứng tin này, Ðức Giêsu buồn lòng, Ngài không thể làm gì được cho họ.

Ngày nay, không ít người Kitô hữu mắc phải căn bệnh như những người Do Thái xưa, chỉ giới hạn Đức Giêsu theo cái nhìn của họ, chỉ đón nhận Thiên Chúa hợp với quyền lợi, sở thích của bản thân mà không hề sống theo những lời mời gọi của Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, đã nhiều lần chúng con cũng có những tư tưởng như những người biệt phái này. Chúng con đòi điều kiện, muốn Chúa phải tỏ những dấu lạ theo ý chúng con. Chúng con như bị mù lòa trước những kỳ công của Thiên Chúa, vì lòng chúng con đã chai đá. Xin Chúa đừng bỏ chúng con. Xin Chúa thương chỉnh đốn lại con người chúng con, để chúng con biết nhìn thấy Chúa qua những dấu chỉ của thời đại. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con vượt qua những thành kiến hẹp hòi của căn bệnh phê phán chủ quan, để rộng mở tâm hồn đón tiếp Chúa và quảng đại đối với mọi người. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường