Clock-Time

Thứ Hai Tuần XI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 38-42 Giáo huấn của Chúa Giêsu rất rõ ràng về luật bác ái yêu thương là không báo thù.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 13-6-2016

 

thứ hai sau chúa nhật xi thường niên c
 

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH ANTÔN PAĐÔVA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5: 38-42)

38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

SUY NIỆM

“Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi”.

Giáo huấn của Chúa Giêsu rất rõ ràng về luật bác ái yêu thương là không báo thù. Coi mọi người là anh chị em của mình. Tâm tình đó được thể hiện qua cách cư xử của mỗi người, “Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi”.

Đối với người Do Thái, thì việc cho vay mượn tương đương với việc bố thí và họ cũng đối xử rất tốt với đồng bào của mình, chẳng những cho vay mà đôi khi là cho luôn. Nhưng chỉ đồng bào, chủng tộc của mình thôi. Chúa Giêsu muốn nới rộng truyền thống này bằng cách không giới hạn trong giới đồng bào mà phải rộng rãi với hết mọi người, nghĩa là với cả dân ngoại nữa. ở đây Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc bác ái không ranh giới, không phân biệt, không loại trừ, không cục bộ, không phân biệt đối tượng.

“Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi”.

Vậy chúng ta phải thể hiện tinh thần này như thế nào cho phù hợp trong đời sống đức tin?

Thánh Antôn Pađôva là một câu trả lời.

Thánh Anttôn Pađôva đã hấp thụ tinh thần nghèo khó của thánh Phanxicô Assise, rao giảng Tin mừng và bênh vực người nghèo khó. Nghĩa là thánh nhân luôn sống tinh thần : “Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi”. Thánh nhân được gọi là “Khám Giao Ước”. “Tiến sĩ của Tin Mừng” bởi lòng mến Chúa và yêu mến các linh hồn.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì mẫu gương sống đời Kitô hữu trọn hảo nơi thánh Antôn Pađôva đã là một thôi thúc chúng con sống tinh thần bác ái giữa cộng đoàn; xin Chúa hằng yêu thương soi sáng để chúng con biết việc chúng con phải làm mà tôn vinh danh Chúa. Amen