Clock-Time

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 17: 22-27: Bài học từ Tin Mừng hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi hoàn thành bổn phận Kitô hữu mà còn thi hành bổn phận công dân của mình, để điều đó không gây vấp ngã cho người khác, nhất là trong việc sống tinh thần Công giáo cách trọn vẹn hơn.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN B

 
NGÀY 13/08/2018
 

 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 17: 22-27)

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết Người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thuế "đền thờ" đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế "đền thờ" sao? Ông nói: "Có chớ". Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Đòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần các con".

Suy niệm

Để duy trì các hoạt động cho đền thờ Giêrusalem, người ta phải cần đến một ngân sách rất lớn. Mỗi ngày phải dâng lễ vật hai lần, sáng và chiều, mỗi lần một con chiên một tuổi. Kèm theo con chiên, còn cần có rượu, dầu và bột mì, nhất là hương liệu để đốt hằng ngày, đều phải mua và pha chế. Đó là chưa kể đến những bộ áo lễ đắt tiền của tư tế, chỉ riêng chiếc áo của thượng tế đã có giá bằng chuộc một ông vua. Nhìn chung, mọi thứ đều liên quan đến tiền. Có thể đây là nguyên nhân phải đóng thuế đền thờ?

Vấn đề này vô cùng nhạy cảm, tế nhị và có phần bấp bênh vì thời Chúa Giêsu có thể đền thờ Giêrusalem không còn nữa. Mọi đàn ông Do Thái trên 20 tuổi đều phải nộp thuế cho đền thờ. Vấn đề này gây tranh cãi và bất mãn trong cộng đồng Do Thái, vì họ nghĩ nếu đền thờ không còn thì tại sao phải nộp thuế. Lúc đó, việc nộp thuế không hẳn là cho đền thờ Do Thái mà cho người Rôma, để họ chi trả cho các hoá đơn của đền thờ bên họ. Thời điểm này, Do Thái đang là thuộc địa của người Rôma. 

Chúa Giêsu hiểu rõ hoàn cảnh này nên khuyên các tông đồ phải nộp thuế để khỏi gây vấp phạm. Chúa Giêsu cũng dè chừng trước những thế lực chống đối Người. Có thể họ nhắm vào việc này để làm lớn chuyện, lấy đó làm nguyên nhân tố cáo Chúa Giêsu làm phản, để nhổ cái gai trong mắt của họ.

Bài học từ Tin Mừng hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi hoàn thành bổn phận Kitô hữu mà còn thi hành bổn phận công dân của mình, để điều đó không gây vấp ngã cho người khác, nhất là trong việc sống tinh thần Công giáo cách trọn vẹn hơn.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường