Clock-Time

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 19: 16-22: Khi Chúa Giêsu nói với anh: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C

 
NGÀY 19/08/2019
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 19: 16-22)

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?". Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó, tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?". Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi: vì anh có nhiều sản nghiệp.

Suy niệm


Tin Mừng hôm nay thánh Mátthêu thuật lại câu chuyện: một người có nhiều của cải đến xin Chúa Giêsu chỉ cho cách để có được sự sống đời đời. Giả như người này giàu một cách bất lương thì chúng ta có thể nghĩ rằng: lương tâm hắn ta bị cắn rứt cho nên hắn ta mới ăn năn sám hối. Nhưng người này ngay thẳng, lương thiện, đạo đức và chắc hẳn được kính nể. Bằng chứng là khi Chúa hỏi anh có biết các điều răn: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”,“Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình”. Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”. Người này vừa giàu có lại vừa lương thiện. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy một sự thiếu vắng nào đấy trong tâm hồn. Vì thế, anh tìm đến Chúa Giêsu để xin Chúa chỉ cho cách để lấp đầy sự thiếu vắng mà tâm hồn anh vẫn hằng khao khát. Khi người giàu này tìm đến với Chúa, xin Ngài chỉ cho cách để có được sự sống đời đời, thì điều này hàm nghĩa rằng: sự giàu có vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng cho khát vọng hạnh phúc của con người.

Khi Chúa Giêsu nói với anh: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”,  thì anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Điều này cho thấy có một sự giằng co rất lớn trong tâm hồn anh ta. Anh ta giằng co bởi vì anh ta đang sở hữu rất nhiều của cải mà bây giờ Chúa Giêsu lại bảo anh ta hãy bỏ những sở hữu đấy đi. Thật vậy, người giàu có này bỏ đi không phải là anh ta không còn khao khát sự sống đời đời nữa, nhưng là vì anh ta không có can đảm để từ bỏ những điều mà anh ta đang lệ thuộc.

Sự giằng co của người giàu có trong Tin Mừng hôm nay cũng là sự giằng co trong tâm hồn của mỗi chúng ta nhưng có thể ở nhiều cấp độ khác. Khi nghe nói đến “của cải”, chúng ta thường nghĩ đến vật chất, tiền bạc. Thế nhưng, chúng ta quên mất rằng của cải ở đây nó cũng có thể là: sức khoẻ, sắc đẹp, tài năng, tri thức, địa vị, v.v. Như vậy, mỗi chúng ta đều có những sở hữu của cải. Mỗi chúng ta cũng có thể cảm nhận nỗi khó khăn khi phải khước từ những sở hữu đó để sống cho Chúa. 

Chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thật. Nhưng chắc hẵn chúng ta cảm thấy đời sống thể xác cũng thật hấp dẫn và rất khó từ bỏ. Vì thế, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận ơn khôn ngoan để trong mỗi tình huống, mỗi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta sáng suốt chọn lựa và hành động trong niềm tin và hy vọng vào sự sống đời đời.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường