Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 23: 13-22: Những điều Chúa Giêsu nói một cách dứt khoát và mạnh mẽ trong Tin mừng hôm nay có phải là những điều Ngài đang thực sự nói về tôi
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN C


ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

thứ sáu tuần xx thường niên c
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23: 13-22)

13 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. (14 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, cho nên các người sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn).15 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người.16 "Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: "Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc."17 Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?18 Các người còn nói: "Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề, thì bị ràng buộc."19 Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn?20 Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề.21 Và ai chỉ Đền Thờ mà thề, là chỉ Đền Thờ và Đấng ngự ở đó mà thề.22 Và ai chỉ trời mà thề, là chỉ ngai Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề.

SUY NIỆM

Những điều Chúa Giêsu nói một cách dứt khoát và mạnh mẽ trong Tin mừng hôm nay có phải là những điều Ngài đang thực sự nói về tôi, về chính cái cơ cấu của chúng ta hay không?

- Khốn cho cho các người Pharisiêu là kẻ giả hình. Và cũng khốn cho tôi là kẻ giả dối! Lời này Chúa không chỉ nói với những quan chức tôn giáo Do Thái xưa không thôi, mà Ngài cũng đang nói với chúng ta hôm nay, những lời phê phán hết sức thiết thực. Cơ cấu là để phục vụ, Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Kitô, chúng ta là những người được mời gọi nên tông đồ của Chúa, đưa dẫn mọi tâm hồn về trời. Thế mà sao? Chúng ta đã tạo nên những cơ cấu nặng nề hình thức, trì trệ và thậm chí như một cơ chế đời, xin-cho. Chúng ta tìm cách ngăn cản những ý chí tự do. Từ ngữ phục vụ đã trở nên xáo mòn và rỗng tuếch khi chúng ta nhân danh luật này lệ kia do chính chúng ta thiết định chứ không phải xuất phát từ trái tim mục tử, từ sự phục vụ tận tình và chân thành giống Chúa Kitô. Nhiều lúc chúng ta biến cái thiêng liêng thành của đời, biến ân sủng của Chúa ban cách nhưng không thành hàng hoá qua đôi tay ban phát của chính mình. Chúng ta lấy vải thưa che mắt thánh, lấy cái trần tục đánh tráo cái thiêng liêng cho những người dân nhẹ dạ, ít học hay cuồng tín.

- Khốn cho các ngươi… Làm lớn, thường phải làm gương. Làm gương lành để làm chứng và lôi kéo người khác về với Chúa. Quả thật, chúng ta luôn nói về truyền giáo, luôn muốn và thậm chí ép người khác theo Đạo, bằng cách PR Đạo Công Giáo lý tưởng nhưng rồi thì sao? Chúng ta nói một đàng làm một nẻo, tuyên xưng một đường còn cách sống của chúng ta thì hoàn toàn phản chứng lại. Nhiều người đã thất vọng thốt lên: “tin Đạo nhưng không tin người có Đạo”. Nghe thật xấu hổ biết bao!

- Khốn cho các người mù quáng… Mù trong nhận thức thực tại. Coi vàng trọng hơn đền thờ, coi lời thề trọng hơn Thiên Chúa, coi lễ vật quy ra tiền bạc, trọng hơn bàn thờ là Thân thể Chúa Kitô. Xã hội vật chất làm cho mọi sự trở nên tục hoá. Tiền bạc làm tha hoá lòng người và nó len lõi vào trong cơ cấu của Hội Thánh. Xem của cải là mục đích, còn cái gì thuộc về Chúa là hạng hai hạng ba. Thật là sai lầm và mù quáng biết mấy khi chúng ta lầm lạc như thế.

Lạy Chúa, ước chi hằng ngày, chúng con giành ra ít phút để xét mình cho thật kỹ, để hòng đừng bao giời chúng con giả hình, giả dối, mù quáng và làm cho người khác thất vọng về Chúa. Amen. 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường