Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4:16-30: Người Kitô hữu chúng ta ở bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào cũng có trách nhiệm làm nổi bật vai trò là ánh sáng thế gian, là men trong bột và là muối ướp cho mặn đời.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM B

NGÀY 03-09-2018
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 4:16-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nagiarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng". Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?". Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình; điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông". Người nói tiếp: "Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà góa trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà góa tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria". Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
         Suy niệm

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi”.

Nơi Chúa Giêsu luôn đầy tràn và được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy. Theo trình thuật của Tin Mừng thì Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần thúc đẩy trong việc chiến đấu và chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ, cũng như trong việc thi hành sứ vụ cứu thế của Người. Khi chúng ta liên kết với Chúa Kitô bằng đức tin, đức cậy, đức mến, chúng ta sẽ đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để chiến đấu và chiến thắng ma quỷ, thế gian và xác thịt; đồng thời, được ơn soi sáng chỉ dạy và khôn ngoan thi hành nhiệm vụ Chúa trao ban.

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi”.

Chúa Giêsu đã áp dụng lời loan báo của tiên tri Isaia về sứ vụ của Đấng Cứu Thế vào con người và sứ mạng của mình. Chúng ta, những Kitô hữu, cũng biết liên kết với Chúa Kitô để dấn thân làm việc tông đồ cho Chúa. Như Chúa Giêsu đã được “mọi người tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” thế nào, thì khi làm việc tông đồ: dạy giáo lý, giải thích Kinh Thánh, v.v. chúng ta cũng hãy có những tâm tình, tư thế của một người được Thánh Thần hướng dẫn, thúc đẩy, biết yêu thương người nghe, đồng thời lời giải thích của chúng ta phải được phát xuất từ cõi lòng và niềm xác tín được chứng thực bằng đời sống cụ thể để có thể tác động vào tinh thần và tâm hồn người nghe.

Chúa Giêsu đã xác định: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”. Người đã trình bày sự xuất hiện của mình như là sự khai mở thời hồng ân mà các tiên tri đã từng loan báo. Người Kitô hữu chúng ta ở bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào cũng có trách nhiệm làm nổi bật vai trò là ánh sáng thế gian, là men trong bột và là muối ướp cho mặn đời.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần để Ngài hướng dẫn, dạy dỗ chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường