Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 6-11:  Trang Tin Mừng thuật lại việc các kinh sư và những người Pharisêu đã dùng luật để rình bắt hại Đức Giêsu về khoản luật “không được làm việc ngày Sabbat”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 07/09/2020


 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 6-11)

Vào một ngày Sabat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy niệm
 

Quốc gia nào cũng có luật pháp để bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ công dân và giữ gìn trật tự an ninh đất nước. Giáo Hội cũng có Giáo luật để hướng dẫn dân Chúa. Thế nhưng trong bộ luật ấy, điều cuối cùng của bộ luật ghi rõ: luật tối thượng của Giáo Hội chính là phần rỗi các linh hồn (x. 1752). Điều đó cho thấy rằng: Luật nhằm mục đích phục vụ con người, là mưu ích cho các linh hồn.

Trang Tin Mừng thuật lại việc các kinh sư và những người Pharisêu đã dùng luật để rình bắt hại Đức Giêsu về khoản luật “không được làm việc ngày Sabbat”, cụ thể là không được chữa bệnh trong ngày Sabbat. Đức Giêsu đã cho họ thấy rằng con người giá trị cao hơn luật bởi luật nhằm phục vụ con người. Chẳng lẽ gặp người đau bệnh hay tai nạn gần chết mà cứ để mặc họ chỉ vì luật không cho phép làm trong ngày Sabbat hay sao? Đức Giêsu đã từng nói: “ngày Sabbat được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabbat”. Sự sống của con người, ơn cứu độ cho con người mới là luật tối thượng. Chính vì lẽ đó, Đức Giêsu đã chữa lành bệnh bại tay cho anh thanh niên.

Là Kitô hữu, chúng ta đừng quá nệ luật. Đừng chỉ vì luật buộc đi lễ ngày Chúa Nhật mà chúng ta tìm nhà thờ nào “cha dâng lễ thật nhanh”; đừng tranh thủ tính toán từng giây phút với Chúa “cha vào con ra, cha ra con vào”; đừng vì ép buộc để rồi chúng ta tham dự thánh lễ dưới gốc cây hay ghế đá; nhưng chúng ta hãy giữ luật bằng tâm tình yêu mến.

Lạy Chúa, chúng con nhiều khi giữ đạo chỉ mang hình thức bên ngoài. Chúng con đôi khi giữ luật Chúa và Hội thánh cách máy móc. Thế nên, xin giải phóng chúng con khỏi những hình thức nệ luật và xin giúp chúng con sống tâm tình của một người con Chúa đích thực: sống và giữ đạo bằng cả trái tim. Amen

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường