Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 6-11: Theo cách diễn tả của Tin Mừng, Chúa Giêsu làm bất cứ điều gì cũng bị xăm coi, để ý và xét nét tỉ mỉ từ phía những người cầm cân nẩy mực của người Do Thái. Việc này làm cản trở cho sứ vụ của Người?...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN A
 
NGÀY 11/09/2017
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 6-11)

Vào một ngày Sabat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy niệm

Theo cách diễn tả của Tin Mừng, Chúa Giêsu làm bất cứ điều gì cũng bị xăm coi, để ý và xét nét tỉ mỉ từ phía những người cầm cân nẩy mực của người Do Thái. Việc này làm cản trở cho sứ vụ của Người?

Chúa Giêsu đón nhận nó như là thách đố và cơ hội lớn để minh chứng việc làm công minh, chính trực và thánh thiện của mình. Người nói công khai, làm việc công khai và đi lại công khai không dấu diếm. Cách làm của Chúa Giêsu vô tình lại khiến những kẻ thích “vạch lá tìm sâu” cho rằng Người làm đảo lộn cách giữ đạo của họ, xúc phạm đến niềm tin độc thần của họ… Quan trọng, Người khiến công sức của họ nên công cốc. Bao năm giải thích luật, cố gắng nhồi nhét vào đầu dân chúng lề luật khắt khe của đạo chưa kịp thấm thì đã hoá thành tro bụi. Lời nói của Chúa Giêsu vừa khiến họ cảm thấy xấu hổ vì những gì họ đang làm, lại có tác dụng thức tỉnh lòng đạo của dân chúng bấy lâu nay. Do đó, càng làm cớ cho những thành phần chống đối tìm cách ngăn chặn và thừa cơ lợi dụng sơ hở mà hãm hại… Chúa Giêsu không sợ?

Chứng minh bằng hành động Chúa Giêsu tiếp tục phá đổ bức tường kiên cố về luật sabát qua việc chữa lành người bại tay trong ngày này. Giống như thách thức lẫn nhau, những thành phần này giờ đây sẵn sàng đối đầu với Chúa Giêsu. Họ xem Chúa Giêsu như là kẻ thù cần phải loại trừ, nên tìm cách để xem có thể làm gì Chúa Giêsu hay không?

Cách sống của chúng ta hôm nay cũng đôi khi gián tiếp loại trừ Thiên Chúa, tự cho mình cái quyền phán xét, phân xử và thẩm phán đối với mình, và đối với anh chị em… liệu có ổn không?

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường