Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 6: 6-11: Tin Mừng hôm nay ghi lại một nỗ lực của Chúa Giêsu nhằm nhắc nhở cho người Do Thái về điều tốt lành của đạo được thể hiện qua lề luật, và lề luật được thể hiện bằng tình yêu

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN B
 
NGÀY 10/09/2018
 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 6: 6-11)

Vào một ngày Sabat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra”. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy niệm

Khi gặp một dịp may chúng ta nói sự lành. Đời sóng gió chúng ta bảo sự dữ! Còn theo Tái Ông trong chuyện ngụ ngôn Trung Quốc thì nói: “Trong cái rủi thì có cái may, trong cái may ẩn chứa cái rủi”. Như vậy phải chăng may rủi, lành dữ cũng do cái quan niệm của con người?

Giúp đỡ cho một người hành khất đó là việc lành. Nhưng cho họ những thứ dư thừa, ế ẩm thì chúng ta phải xét lại quan niệm về điều lành của chúng ta!

Cũng có khi chúng ta phải trả giá cho các việc lành của mình. Thẳng thắn với những tệ đoan, điều xấu; phơi bày những sự dối trá trong những vỏ bọc “đạo đức”, đôi khi làm cho chúng ta khó sống với đời; bởi vì “Thật thà, thẳng thắn thường thua thiệt” mà. Hơn nữa, người ta thường nói: “Sự thật vẫn là sự thật, nhưng sự thật không phải lúc nào cũng nên nói ra”. Rất khó để chúng ta phân định!

Chúa Giêsu biết rõ Người đến để làm chứng cho sự thật bằng những việc lành Người thực hiện. Nhưng quan niệm về lành dữ đã bị những người Do Thái buộc chặt vào những lề luật khắt khe, tỉ mỉ nhưng lại thiếu thực tế và thiếu luôn cả sức sống. “Con người bị lệ thuộc lề luật” thay vì “lề luật phục vụ con người”.

“Họ rình xem Chúa Giêsu có chữa người bại tay trong ngày Sabát không”, tức là họ đang làm điều dữ, điều ám muội. Khi tức giận, ghen tương với những việc lành của người khác là đang âm mưu, nuôi dưỡng ý định làm sự dữ! Biết việc lành mà không thực hiện là đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm nên mọi sự và thấy mọi sự tốt đẹp, nhưng Thiên Chúa không hoàn tất mọi sự mà muốn con người cộng tác để hoàn tất công trình của Ngài. Thiên Chúa làm mọi sự cách tốt đẹp thì con người cũng phải cộng tác bằng chính việc lành của mình; và việc lành đó là: “Ai giúp đỡ cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây là làm cho chính Ta”, không phải là “Giận điên lên và bàn nhau xem phải làm gì để hại Chúa Giêsu” như những người Biệt phái trong Tin Mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đến để đưa con người trở về với điều tốt lành của đạo; và Tin Mừng hôm nay ghi lại một nỗ lực của Chúa Giêsu nhằm nhắc nhở cho người Do Thái về điều tốt lành của đạo được thể hiện qua lề luật, và lề luật được thể hiện bằng tình yêu - tình yêu của Thiên Chúa cho con người; tình yêu được con người đáp trả bằng lòng quảng đại khi bày tỏ tình yêu đó cho anh em. Có như thế thì lề luật mới được kiện toàn; có như thế công trình của Thiên Chúa mới được hoàn tất như ý định của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Chúa và bày tỏ tình yêu đó cho những người anh em của chúng con, để chúng con luôn hướng về Chúa là cùng đích của mọi điều tuyệt hảo mà phấn đấu noi theo, để không chỉ chúng con mà tất cả mọi loài đều phải ca ngợi lòng yêu thương của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường