Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 7: 1- 10: Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

NGÀY 12-09-2016

ngày sabát


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7: 1-10)

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um.2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm.3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: "Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho.5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta."6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: "Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi! là nó đi; bảo người kia: "Đến! là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này! là nó làm."9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: "Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế."10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.


SUY NIỆM

Con số 72 nói đến ý nghĩa sâu xa của việc Truyền giáo, nó không còn là việc riêng của các tông đồ, của hàng Giáo sĩ, Tu sĩ mà là của tất cả mọi người, những người đã tin Đức Giêsu. Số 72 lại là một con số tượng trưng cho những người được cứu độ, vì trong Cựu Ước, sau trận Đại Hồng thủy, gia đình ông Nôê đã được Thiên Chúa cứu, các con của ông đã sinh sản ra một nhân loại mới, khởi đầu là 72, bao gồm các con và cháu thuộc thế hệ thứ nhất, sau đó 72 người này đã phân tán khắp nơi để lập nghiệp. (Stk 10, 1-32) Hôm nay Đức Giêsu sai 72 môn đệ nhằm nói lên ý nghĩa rằng: Ngài cũng sai tất cả chúng ta trong thời đại hôm nay, biết hy sinh quảng đại để rao giảng Nước Thiên Chúa trong môi trường mình sống hiện tại.

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Đó là thao thức của Chúa Giêsu. Đó là thao thức của Giáo Hội. Chúa Giêsu xem những người chưa biết Chúa như những bông lúa mà Thiên Chúa Cha đã gieo trồng. Nếu cứ để bông lúa trơ trọi ngoài đồng thì sẽ bị chim chuột ăn mất hoặc chẳng có công dụng gì. Ma quỷ cứ đợi chờ, rình mò Thiên Chúa gieo sẵn để nó gặt. Vì vậy nếu không có người môn đệ của Chúa được đào luyện tử tế thì những bông lúa sẽ bị giày đạp, cướp đi một cách thậm tệ.

Lạy Chúa, Chúa vẫn đang tha thiết mời gọi mỗi người chúng con gặt lúa trong từng hoàn cảnh của mình. Xin cho chúng con có được những đức tính mà Tin Mừng đòi hỏi, để có thể gặt được nhiều bông lúa về cho Chúa và cho Giáo Hội.

Xin cho chúng con ý thức ơn gọi giáo dân của mình, là biết sống chan hòa với anh chị em lương dân, để họ nhận ra hạnh phúc đích thực chính là yêu thương và được yêu thương.

Xin cho những người môn đệ trong vai trò ơn gọi tu trì, biết thanh thoát với tình cảm, với vật chất để có thể làm chứng cho thực tại Nước Trời mai sau. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường