Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 12: 13-21: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Đây là điều quan trong để mỗi Kitô hữu chúng ta biết biện phân và sử dụng của cải cách đúng mực.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 19/10/2020
 
 

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12: 13-21)

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?". Rồi Người bảo họ: "Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu". Ngài lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: "Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?". Đoạn người ấy nói: "Tôi sẽ làm thế này là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

Suy niệm

 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu về việc nhìn nhận giá tội địch thực về của cải vật chất: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. Đây là điều quan trong để mỗi Kitô hữu chúng ta biết biện phân và sử dụng của cải cách đúng mực.

Biết đánh giá đúng về giá trị thật của cải vật chất sẽ giúp chúng ta sử dụng nó cách đúng mực và hiệu quả, nhằm kiến tạo cuộc sống hạnh phúc. 

Khi từ chối việc kêu xin phân xử tài sản trong gia đình, không phải Chúa Giêsu thiên vị người này người nọ, nhưng Chúa muốn cho mỗi người hiểu được bài học quí giá về giá trị thật của vật chất. Của cải chỉ là phương tiện, con người sử dụng để đạt đến cứu cánh của một cùng đích là sự sống hạnh phúc tròn đầy trong Nước Chúa. Do đó, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của dụ ngôn mà Chúa kể tiếp với một kết luận: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

Quả thế, rất nhiều người mắc sai lầm khi nghĩ rằng “có tiền mua tiên cũng được”. Chúng ta nghĩ rằng đỉnh cao của hạnh phúc là có được thật nhiều tiền, và từ có nhiều tiền, chúng ta có thể làm mọi sự. Thật sai lầm. Một cơn bệnh chợt đến, biết bao nhiêu người dù có là tỷ phú, cũng không thể cứu mình khỏi chết. Trái lại, có những người tuy nghèo khó, nhưng họ có một trái tim bao dung và nhân ái, họ sẵn sàng chia sẻ với tất cả những ai có hoàn cảnh khó khăn khi đến với họ, để rồi khi nằm xuống, hàng trăm con tim đã rúng động và thương tiếc vì người ấy. Đó là một chân lý mà chúng ta có thể thấy rõ ràng trước mắt trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng luôn hiểu được bài học quí giá của vật chất, để chúng con không tham lam tích lũy, những biết sử dụng nó như phương tiện kiến tạo hạnh phúc vĩnh cửu nơi Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường