Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN A

ÁNH SÁNG THẾ GIAN
 
 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường; nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".

Suy niệm

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng". 

Lời Chúa trên đây đang nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình trong cuộc sống hằng ngày, là phải trở nên ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng cuộc đời chúng ta được Chúa Giêsu dạy là phải đặt trên đế cao để mọi người đều nhìn thấy. Đây không phải là hình thức phô trương khả năng và việc làm, nhưng một khi sống theo Lời Chúa dạy thì ánh sáng cuộc đời chúng ta tự nhiên sẽ có sức lan tỏa, luôn phản ánh lời nói và việc làm như thầy Giêsu trong cung cách của mình. 

Chúa Giêsu nói: "Thầy là ánh sáng thế gian". Người môn đệ khi đi theo Chúa Giêsu luôn được kêu gọi phải trở nên ánh sáng như Thầy của mình. Bởi vì Chúa Giêsu không đào tạo người môn đệ trở thành kẻ gieo bóng tối: Bóng tối tiền bạc, hưởng thụ, ích kỷ, thành kiến, đam mê lạc thú... 

Xin Mẹ Maria nâng đỡ chúng con trên bước đường theo Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con biết chọn Lời Chúa, gương sống của Chúa là bài học duy nhất để chúng con sẽ trở thành ánh sáng cho thế gian. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường