Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 8: 16-18: "Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hủ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng"...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 24-09-2018
 
 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8: 16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường; nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi".

Suy niệm

Nội dung của Tin Mừng là sứ điệp yêu thương. Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta là Kitô hữu, chúng ta phải làm chứng cho Thiên Chúa với trách nhiệm là ngôn sứ, như ngọn đèn tỏa sáng cho mọi người. Đời sống chứng nhân giữa đời của chúng ta không gì hơn là hành vi yêu thương. Đức ái Kitô giáo không là hành vi thương hại hay là một cảm tính thương xót nhất thời, nhưng nó phải được phát xuất từ một việc làm cụ thể bằng đời sống đức tin: nhìn thấy Thiên Chúa nơi tha nhân. Như vậy, người Kitô hữu yêu thương luôn phát xuất từ ngọn lửa mến, ngọn lửa được đốt cháy bởi một trái tim hòa nhịp đập yêu thương trong Thiên Chúa. Trong Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa chúng ta yêu thương người thân cận, cả khi không thích hoặc không biết người đó. Có như thế, chúng ta đang thắp sáng tòa nhà Giáo Hội, đang làm cho ánh sáng Tin Mừng lan tỏa ra trong một thế giới đang chủ trương chối bỏ Thiên Chúa. Một thế giới đang mơ một cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, một thế giới đang đề cao quyền lợi cá nhân mà quên đi hạnh phúc của đồng loại.

Chúa Giêsu dạy chúng ta thắp đèn rồi đem dặt trên giá, là làm chứng cho Tin Mừng. Nhiệm vụ này không chỉ dừng lại ở những lời rao giảng, nhưng ánh sáng Tin Mừng phải được thắp lên bằng chính đời sống chứng tá. Nội dung của Tin Mừng là sứ điệp yêu thương, cho nên ánh sáng chứng tá của người Kitô hữu không gì hơn là sống yêu thương, bác ái. Đức ái Kitô giáo không chỉ là thương hại hay là một cảm tính thương xót nhất thời, nhưng nó phải được phát xuất từ đáy tâm hồn con người. 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con ánh sáng đức tin trong ngày nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy, xin cho chúng con luôn chiếu tỏa ánh sáng nầy bằng chính đời sống chứng nhân của chúng con. Xin đừng để tính ích kỷ hẹp hòi, óc bè phái và những đam mê trần thế làm nên những cái thùng che khuất đèn của chúng con. Xin cho thế giới được nhận thấy Thiên Chúa đang hiện diện và yêu thương. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường