Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 11: 29-32: Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 16/10/2017


 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 11: 29-32)

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
 
SUY NIỆM


Hiện nay, cơ quan ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư đang kiêu gọi và khuyến khích người dân đổi giấy tùy thân chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân. Ông Giona trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, không ai biết căn cước về ông.

Tuy nhiên, với cung cách đơn giản, bình dân, ông đã rảo quanh phố phường kêu gọi: “Còn bốn mươi ngày nữa thánh Ninivê sẽ bị án phạt tiêu diệt”. Lạ lùng thay, Giona chưa đi trọn ba ngày đường, dân thánh đã tin vào Thiên Chúa, và vua tuyên bố cả thành ăn chay đền tội. Kết quả, Thánh Ninivê được Thiên Chúa tha thứ.

Trong khi đó, Đức Giêsu thành Nagiareth, thuộc hoàng tộc Đavit. Người đã làm nhiều phép lạ trên các nẻo đường rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối. Mới đó, người làm phép lạ cho con trai bà góa thánh Nain sống lại, hay việc hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê. Vậy mà, hôm nay dân Do Thái lại đòi Đức Giêsu làm dấu lạ.

Bởi lẽ, hoặc dân Do Thái khi xưa trốn tránh lời kêu gọi sám hối của Chúa, hoặc họ từ chối tin Người là Con Thiên Chúa. Vì thế, họ tự tạo bức tường bao quanh và cài then đong cửa lòng trước lời kêu gọi sám hối của Người.

Thời nay, chung với nhiều người, không thiếu những Kitô hữu chúng ta cũng đóng cửa tâm hồn, từ chối Tin Mừng, từ chối lời kêu gọi sám hối và đón nhận ơn tha thứ của Chúa Giêsu. Lời Người luôn sống động và khẩn thiết. Tiếc thay, không ít người lại muốn xem căn cước và số thẻ bảo hiểm xã hội của Chúa Giêsu trước khi lắng nghe Người.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường