Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 13: 10-17: Chúa trả lời và bảo ông rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao?...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A


ĐỪNG VÌ LUẬT MÀ BẤT NHÂN VỚI ANH EM!
 
 

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13: 10-17)

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: "Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà". Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: "Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong những ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat". Chúa trả lời và bảo ông rằng: "Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan đã cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao? Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.

Suy niệm

Việc Chúa Giêsu chữa lành cho người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật mười tám năm đã gây nên sự tức tối của ông trưởng hội đường. Lý do đơn giản là vì Chúa đã làm phép lạ này trong ngày Sabát. Có thể nói những người lãnh đạo tôn giáo thời Chúa Giêsu đã chú trọng việc tuân giữ lề luật, qui tắc hơn là quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của anh em đồng loại. Họ sẵn sàng dựa vào lề luật để biện hộ cho cách sống dửng dưng, vô tình, thậm chí vô tâm trước những nỗi thống khổ của tha nhân đang rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của họ.

Chúa Giêsu thì hoàn toàn lên án cách hành xử và thái độ sống như thế. Qua những lời giáo huấn và qua những việc Người làm, chúng ta có thể nhận ra: không có gì quan trọng và cao quý cho bằng sự sống đích thực và ơn cứu độ của con người. Nếu nguyên lý này bị từ khước, con người sẽ phải đối diện với những hậu quả tàn khốc, làm xói mòn và tha hoá đi phẩm giá cao quý của mình. Lần theo chiều dài lịch sử, không ít lần nhân loại phải chứng kiến và chịu đựng những hệ thống chính trị độc tài, phi nhân đã làm cho biết bao dân tộc phải khốn cùng, đau khổ.

Cũng vậy, mỗi người Kitô nói riêng và toàn thể Hội Thánh nói chung, cần cẩn trọng và ý thức rằng: bổn phận của chúng ta là tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu nhằm bảo vệ sự sống và mang ơn cứu độ đến cho muôn người. Nếu đánh mất đi điều cốt lõi này, chúng ta cũng sẽ dễ dàng để cho sự “độc tài đến tàn nhẫn” và “giáo điều đến vô tâm” len lõi vào đời sống đức tin của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con ngày càng biết trân quý những hồng an Chúa ban và sống trọn vẹn việc thờ phượng Chúa và phục vụ anh chị em bằng việc chu toàn giới răn yêu thương. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường