Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 1-6: Chúa Kitô mời gọi ta sống và phát triển đức tin bằng hình ảnh dễ nhớ, dễ hiểu: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rể lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 12/11/2018

 

Tin mừng Lc 17: 1-6Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 1-6)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: "Tôi hối hận", thì con hãy tha thứ cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy trốc rễ lên và xuống mọc dưới biển‘, nó liền vâng lời các con“.

Suy niệm


Ngày ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội, cùng với việc ta được làm con Thiên Chúa, tham dự vào đời sống của Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng đồng thời ban ơn đức tin cho ta. Như vậy, đức tin mà ta có, chính là ơn Chúa ban vô điều kiện, không đòi bất cứ một công lao nào của ta, nhưng chỉ do lòng yêu thương của Chúa mà thôi.

Tuy nhiên, ơn đức tin, dù do chính Chúa ban và ta đã lãnh nhận, sẽ không tự nhiên mà đức tin ấy phát triển và tồn tại. Để giữ đức tin của mình suốt đời, cần sự cộng tác của ta, để đức tin sinh ích lợi. Ơn đức tin mà Chúa ban cho ta không cần đến ta, nhưng khi đức tin đã thuộc về ta rồi, thì cần đến ta, cần đến việc ta phải sống suốt đời nhằm phát triển đức tin ấy trong ta.

Những phương thế sống đức tin nhằm giữ vững và làm phát triển đức tin mà Hội Thánh dạy, là siêng năng cầu nguyện, đừng bê trễ các bổn phận đạo đức thường ngày như: đọc kinh sớm tối, siêng năng tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ, hy sinh hãm mình, bố thí, v.v.

Đức tin sẽ làm chúng ta nên cao trọng, điều mà thánh Phaolô đã khẳng định: “Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô”. Một khi sống đức tin, chúng ta thuộc về Chúa Kitô, trở nên dòng dõi của ông Abraham, cùng là những người thừa kế gia nghiệp vĩnh cửu với Chúa Kitô (x. Gl 4,26-29). 

Vì sự cao cả của đức tin như thế, cho nên mỗi Kitô hữu luôn luôn được mời gọi hãy sống và phát triển đức tin của mình. Chúa Kitô mời gọi ta sống và phát triển đức tin bằng hình ảnh dễ nhớ, dễ hiểu: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rể lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17, 6).

Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng tin mạnh mẽ. Xin cho chúng con ý thức hằng ngày, để sống và làm phát triển kho tàng đức tin mà Chúa trao cho chúng con bằng chính đời sống chứng nhân của chúng con trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường