Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 1-4: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu và các môn đệ lên đền thờ và chứng kiến việc người ta bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 27/11/2017

 


Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 1-4)

Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: "Thầy bảo thật các con: bà góa nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình".

Suy niệm

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu và các môn đệ lên đền thờ và chứng kiến việc người ta bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ. Người giàu có thì bỏ nhiều, người nghèo khó thì bỏ ít. Thấy sự kiện ấy, Chúa đã dạy các môn đệ một bài học quan trong trong việc dâng cúng hay chia sẻ vật chất với người khác. Đó là “cách cho quí hơn của cho”.

Quả thế, nhiều người giàu có bỏ vào thùng dâng cúng một khoản tiền rất lớn, thế nhưng họ lại không được khen tặng là người rộng lượng và tốt lành, đang khi ấy bà goá nghèo dù chỉ bỏ vào trong thùng tiền dâng cúng chỉ vỏn vẹn hai đồng xu nhỏ bé, nhưng lại được Chúa khen tặng và trân trọng. Cái gì đã làm nên điều khác biệt ấy? Chúa đã giải thích cho các môn đệ: Đó chính là cách mà người ta cho tặng. Người giàu tuy cho nhiều, nhưng lại cho thứ dư thừa; còn bà goá nghèo dù cho ít, nhưng bà đã cho với cả tấm lòng của mình.

Giúp đỡ, chia sẻ của cải vật chất và tinh thần cho những người túng thiếu là một việc làm đầy nhân nghĩa và đáng trân trọng mà bất cứ xã hội nào, thời nào, ai ai cũng trân trọng và yêu quí việc nhân nghĩa ấy. Đối với Giáo Hội, việc chia sẻ của cải vật chất và tinh thần đối với anh chị em túng nghèo lại còn có một ý nghĩa cao quí hơn nữa. Chúng ta không chỉ giúp người anh chị em bớt đi những nhọc nhằn đau khổ, mà còn là dịp chúng ta giúp đỡ chính Chúa, “Ai cho kẻ bé mọn này dù chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa”. Tuy nhiên, chúng ta phải tránh thói phô trương khi làm việc bác ái và hãy làm trong khiêm tốn, yêu thương, “đừng để tay trái biết việc tay phải làm”.

Thế nhưng thói phô trương khi chia sẻ của cải vật chất cho anh chị em túng nghèo vẫn luôn là những cám dỗ với chúng ta. Nó có thể là việc khoe những hình ảnh của những cuộc đi uỷ lạo với các em mồ côi, với các bệnh nhân phong, với đồng bào dân tộc thiểu số, v.v. Nó có thể là tính háo danh muốn là ân nhân bậc nhất, bậc đặc biết, ân nhân đời đời khi ta dâng cúng, v.v. Nhưng cách chia sẻ như thế không phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn trong khi phục vụ anh chị em mình bằng một tình yêu nồng nàn. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường