Clock-Time

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 1-4: Chiêm ngắm vẻ đẹp của bà goá trong Tin Mừng, chúng ta có thể thấy điều mà Chúa Giêsu muốn đề cập là sự túng thiếu và dư thừa nơi cuộc sống của mỗi người...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

 

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ - LỄ NHỚ

 

thứ sáu tuần 33 thường niên c


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 21: 1-4)


1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền.2 Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.3 Người liền nói: "Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình."
 

SUY NIỆM


Bà goá dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Chiêm ngắm vẻ đẹp của bà goá trong Tin Mừng, chúng ta có thể thấy điều mà Chúa Giêsu muốn đề cập là sự túng thiếu và dư thừa nơi cuộc sống của mỗi người. Nơi đây, có chút lắt léo. Bà goá này không phải là người liều mạng đến mức không nghĩ đến mạng sống của mình, mà chẳng qua bà khôn ngoan phó thác cuộc sống mình cho Chúa mà thôi. Bà dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống mình, có nghĩa bà dâng cho Chúa những gì Chúa ban và để Chúa nuôi sống mình, Chúa quan phòng cuộc đời mình, vì hiểu rẳng, Chúa biết tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, hoặc hiểu là mỗi ngày đời con Chúa đều biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con tưởng nghĩ gì Ngài hiểu thấy từ xa. Như vậy, bà là người khôn ngoan nhất trên đời.

Hơn nữa, Chúa Giêsu khẳng định bà này đã bỏ nhiều nhất, không phải vì bỏ nhiều tiền mà vì tấm lòng rộng rãi với nhà Chúa. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa không phân biệt giàu nghèo, sang hèn mà phân biệt kẻ gian ác với người thánh thiện. Chính sự thánh thiện của chúng ta trong cách sử dụng tiền của khiến Thiên Chúa yêu thích. Mỗi người chúng ta đều khôn ngoan suy tính kỹ càng của cải làm ra. Chúng ta tích trữ tiền của để phòng khi túng tực, hoạn nạn hay bệnh tật, đau yếu, nhưng lại không biết cách làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì cũng kể là người dại thôi. Vậy, chúng ta học được gì nơi bà goá nghèo này?


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường