Clock-Time

Thứ Năm Sau Chúa Nhật IX Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin Mẹ Ma-ri-a, thánh cả Giu-se và các thánh luôn đồng hành với chúng ta trong mọi khoảnh khắc và biến cố của cuộc sống. Amen.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN


NGÀY 03/6/2021

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Marcô (12, 28-34)


28 Một hôm, có người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”.32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”.34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Lịch sử nhân loại không ngừng chứng minh rằng, một lý tưởng dù cao đẹp đến đâu, một mục đích dù cao thượng đến dường nào, cũng sẽ luôn sụp đổ và biến thành mây khói, khi con người dùng chính mạng sống người đồng loại như phương tiện để theo đuổi lý tưởng và mục đích ấy. Lịch sử cũng không ngừng chứng minh rằng, những kẻ chà đạp phẩm giá đồng loại của mình luôn kết thúc công trình của họ bằng sự tự hủy.

Con người có một phẩm giá cao trọng đến độ không có quyền lực hay cứu cánh nào trên trần gian này có thể hạ xuống hàng phương tiện. Đó là chân lý cao cả nhất về con người mà Kinh Thánh đã mặc khải, đó cũng là chân lý mà Chúa Giê-su đã thể hiện qua lời giảng dạy và bằng cả cuộc sống của Người.

Trong Tin mừng hôm nay, khi đặt hai giới răn “mến Chúa - yêu người” vào trọng tâm và tuyệt đỉnh của mọi luật lệ, mọi tôn giáo, Chúa Giê-su đã nêu bật chân lý nền tảng ấy. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà đồng thời không yêu thương con người, và cũng không thể yêu thương con người mà lại chối bỏ Thiên Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa là động lực dẫn đến tình thương con người, và tình thương đối với con người là con đường dẫn về với Thiên Chúa.

Có sự liên kết chặt chẽ giữa hai giới răn này vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Chối bỏ Thiên Chúa, người ta cũng sẽ chà đạp hình ảnh của Ngài nơi con người. Con người có một phẩm giá cao trọng bất khả xâm phạm không thể giản lược vào hàng phương tiện, bởi vì con người là tạo vật duy nhất mang hình ảnh của Thiên Chúa.
Ước gì giới răn cơ bản của đạo thánh thực sự thấm nhập vào tâm trí chúng ta, để trong mọi suy nghĩ và hành động, chúng ta luôn được thúc đẩy và hướng dẫn bởi một động lực duy nhất là tình yêu.

Xin Mẹ Ma-ri-a, thánh cả Giu-se và các thánh luôn đồng hành với chúng ta trong mọi khoảnh khắc và biến cố của cuộc sống. Amen.