Clock-Time

Thứ Năm Sau Chúa Nhật VII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 9: 41-50 Có lẽ, dân chúng trở nên chai cứng vì lề luật khắt khe của Do thái. Thay vì thành tâm giữ luật, họ lại tìm cách lấp liếm, nói khác đi, họ sống giả hình.
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 19-5-2016THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9: 41-50)

41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.44 [ ]45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.46 [ ]47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau."

SUY NIỆM

Trang Tin mừng hôm nay thật rõ ràng và không kém phần quyết liệt. Có lẽ, dân chúng trở nên chai cứng vì lề luật khắt khe của Do thái. Thay vì thành tâm giữ luật, họ lại tìm cách lấp liếm, nói khác đi, họ sống giả hình. Chúa Giêsu không chấp nhận kiểu sống đạo như thế, nên Ngài tỏ thái độ cứng rắn với dân chúng. Những điều Chúa Giêsu dạy có tính răn đe và cảnh tỉnh tâm hồn dân chúng. Chúa Giêsu ghét tội làm gương xấu, gương mù : nếu tay làm tội thì hãy chặt nó đi, nếu chân làm tội thì hãy chặt nó đi, nếu mắt gây tội thì hãy móc nó đi…còn hơn là vào hoả ngục…Như vậy, tội làm gương xấu, gương mù dễ sa hoả ngục biết bao?

Điều mà Chúa Giêsu muốn nhìn thấy nơi con dân của mình không phải là sự thánh thiện bên ngoài mà là bên trong. Ngài cần lắm sự chân thành của chúng ta. Ngài thích sự khiêm tốn nơi chúng ta. Ngài càng yêu mến sự cố gắng và sự kiên trì theo đuổi điều lành của chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến chết cho chúng ta và Ngài sống lại vì chúng ta. Dâng cho Chúa trọn vẹn tâm hồn và thân xác chúng ta cũng là điều hợp lý. Hơn nữa, chúng ta cần hiểu tâm tình của Ngài khi mong chúng ta trở thành muối cho trần gian, mà không chỉ thế đâu, Ngài còn chờ đợi chúng ta yêu thương và sống hoà thuận với nhau.

Bản chất con người hướng về sự thiện, tức là ghét sự dữ và yêu thích điều lành. Tuy nhiên, chúng ta lại yếu đuối đến mức có thể trở nên nô lệ cho tội lỗi và luôn là thế. Ngài ghét tội lỗi của chúng ta chứ không ruồng bỏ chúng ta. Ngài tố cáo tội và cách sống theo tà thần nhưng lại yêu thích tâm hồn chân thật, lại dạy chúng ta thấu triệt lẽ khôn ngoan. Thiên Chúa có thể vì chúng ta từ bỏ chính mình mà trở thành kẻ tôi đòi và sống như người phàm, rồi chết như một kẻ tội lỗi thì hẳn Ngài sẽ tha thứ tất cả tội của chúng ta trót phạm, nhưng Ngài không tha thứ cho những ai nên cớ vấp phạm cho anh chị em nhất là, khi chúng ta có cơ hội để làm gương sáng và làm tốt hơn những gì chúng ta có thể.

Hy vọng rằng, điều chúng ta theo đuổi và quý chuộng là điều phù hợp với chân lý, với tình yêu và phù hợp với huấn lệnh của Chúa. Điều chúng ta tìm kiếm và hướng về là thánh ý Chúa được thực hiện. Sau cùng, điều cốt yếu Thiên Chúa chờ đợi con người là hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. 


GKGĐ Giáo phận Phú Cường