Clock-Time

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 7-15: "Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến', đây là một đặc tính quan trọng quyết định sự sống còn của Giáo Hội, của mọi người Kitô hữu

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

 

NGÀY 7-7-2016

 

thứ năm tuần xiv thường niên c

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10: 7-15)

7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.11 "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì -bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.14 Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại.15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

SUY NIỆM

"Các con hãy đi rao giảng rằng 'Nước Trời đã gần đến'. Đây không chỉ là một lời mời gọi, nhưng là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu, Đấng có quyền ra lệnh cho tất cả mọi thụ tạo, đặc biệt là đối với những ai tin và đi theo Ngài. Vì là một mệnh lệnh, nên mang tính khẩn cấp, không được lơ là nhưng phải làm ngay, và phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu trong mọi hành động. Người kitô hữu không thực hiện mệnh lệnh này một lần, hai ba lần, nhưng phải trải dài suốt cuộc đời của mình.

Như thế, rao giảng Tin Mừng là một đặc tính quan trọng quyết định sự sống còn của Giáo Hội, của mọi người Kitô hữu, đến nỗi nó phải được ăn sâu trong trong suy nghĩ, trong hành động và trong toàn bộ đời sống của kitô hữu. Người kitô hữu không được quên mệnh lệnh này.

Người kitô hữu phải sử dụng toàn diện cuộc sống của mình để thực thi mệnh lệnh truyền giáo, đặc biệt là trong tương quan với tha nhân qua lời nói và hành động của mình. Lời nói là để giới thiệu về Chúa, hạnh động để diễn tả tình yêu hy sinh phục vụ. Tất cả được thực hiện với mục đích là để người khác nhìn vào chúng ta và nhận ra chún ta là một đệ của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con kiên nhận thi hành, để giới thiệu Chúa cho người khác bằng lời nói và việc làm tốt đẹp của chúng con. Amen.