Clock-Time

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 4:14-22a Nhận được hồng ân đức tin, người tín hữu chúng ta cũng được sai đi loan báo Tin Mừng này, Tin Mừng của niềm hy vọng về sự giải phóng khỏi sự áp bức của sự dữ, chứ không là loan báo về những sự hão huyền. Lời loan báo tin vui được thể hiện ngay chính trong đời sống thường ngày của chúng ta.

SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

NGÀY 10/01/2019 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4:14-22a)  

14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Suy niệm

Vương quốc của Chúa Giêsu không giống như vương quốc của vua Đavít. Cuộc giải phóng, sự tự do và việc chữa lành mà Chúa Giêsu đem lại là một thực tại thiêng liêng, không phải theo kiểu thế gian. Thực tại thiêng liêng này được khởi sự ở nơi trần thế, và đạt tới chiều kích viên mãn trong ngày Chúa đến vinh quang lần thứ hai.
 
Chúa Giêsu loan báo về một vương quốc của Thiên Chúa khác xa vương quốc người Do Thái chờ đợi. Thế nhưng, Chúa đã không làm cho người nghe thất vọng, bởi những lời hay ý đẹp Người giảng dạy. Chúa đã biến đổi tâm thức người nghe từ sự chờ đợi một Đấng Thiên Sai quyền uy nhằm khôi phục một vương quốc hùng mạnh, để hân hoan đón nhận một Đấng Thiên Sai trong một viễn tượng mang đặc tính nhân văn hơn: loan báo sự giải thoát, trả tự do cho người bị áp bức và công bố năm hồng ân.

Nhận được hồng ân đức tin, người tín hữu chúng ta cũng được sai đi loan báo Tin Mừng này, Tin Mừng của niềm hy vọng về sự giải phóng khỏi sự áp bức của sự dữ, chứ không là loan báo về những sự hão huyền. Lời loan báo tin vui được thể hiện ngay chính trong đời sống thường ngày của chúng ta. Thật thế, người Kitô hữu chúng ta phải biểu tỏ niềm vui trong từng biến cố của cuộc sống, để qua đó, người ta đọc được sứ điệp Tin Mừng mà chúng ta loan báo.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con làm chứng về Tin Mừng bằng chính sự trong sáng của chúng con trong mọi hành vi của cuộc sống, để những ai gặp chúng con là gặp được niềm vui. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường