Clock-Time

Thứ Năm trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Tin Mừng hôm nay, có thể nói đó là trình thuật mẫu mực về ơn gọi. Thông thường, trong Tin Mừng, khi nói về một ai đó không cụ thể, Tin Mừng ám chỉ đến chính mỗi người trong chúng ta. Hai môn đệ đầu tiên đó là ai, tên gì, ở đâu...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH B


NGÀY 04/01/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 35-42)

35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa".37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?"39 Người bảo họ: "Đến mà xem". Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su.41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô).42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay, có thể nói đó là trình thuật mẫu mực về ơn gọi. Thông thường, trong Tin Mừng, khi nói về một ai đó không cụ thể, Tin Mừng ám chỉ đến chính mỗi người trong chúng ta. Hai môn đệ đầu tiên đó là ai, tên gì, ở đâu, v.v. chúng ta không biết cụ thể. Nhưng qua đó, chúng ta nhận ra ý mà tác giả Tin Mừng ám chỉ. Và làm sao, chúng ta phải nhận ra hành trình ơn gọi của chính mình qua đó.

Hãy tưởng tượng, Chúa Giêsu đang đi trên con đường riêng của mình, ngang qua một nhóm người đang bàn tán, hai môn đệ của Gioan nghe Gioan giới thiệu: “Đây Chiên Thiên Chúa”. Đó là một tước hiệu cao trọng, nói về Đấng Cứu Thế. Người Do Thái hiểu ý nghĩa của tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” cao trọng và được tiên báo có ý nghĩa như thế nào. Nghe thế, họ đi theo Người. Chúa Giêsu ngoảnh lại nhìn họ, hỏi họ: các anh tìm gì? Họ thì đáp lời: “Thầy ở đâu?”. Chúa Giêsu có ý của Người, Người hỏi tìm gì, không phải là hướng đến một đồ vật, hay một tri thức, hoặc cao hơn là tìm đến sự thông tuệ. Trong câu trả lời của các môn đệ này, nó bao hàm ý nghĩa của cả câu hỏi của Chúa Giêsu. “Thầy ở đâu”. Đó là ước muốn, là khao khát, không phải muốn tìm cái gì, mà là tìm gặp Đấng Chiên Thiên Chúa; không phải đến với một rabbi thông thường mà là gặp Đấng - Ngôi Lời đã hoá nên xác phàm. “Ngài ở đâu”, không phải là chỗ ở không thôi mà là nói đến vị trí cao trọng. Thế nên, khi Chúa nói đến mà xem, không phải xem chỗ ở đơn sơ của Người, nhưng là đến và gặp Đấng Cứu Thế làm người đang ở giữa chúng ta đây: Emmanuel - Thiên Chúa làm người và cư ngụ giữa chúng ta.

“Chúng tôi đã gặp Đấng Messia”, đó là thông điệp mà Anrê đã nói với Phêrô. Một ơn gọi cụ thể. Một lời mời gọi loan đi cho người khác khi mình đã gặp được Chúa Giêsu.

Chúng ta đi theo Chúa, theo nghĩa là môn đệ. Chúng ta được mời gọi đến và phải gặp được Người trong kinh nghiệm đức tin của mình. Gặp Chúa qua đời sống cầu nguyện thâm sâu và những kinh nghiệm đức tin thử thách làm cho ta dạn dày, chúng ta mới có thể nói về Chúa và giới thiệu Ngài một cách xác tín.

Ngày hôm nay chúng ta nhiều lúc ngại hay sợ nói về Chúa vì phần lớn chúng ta chưa tìm gặp Chúa thật. Không gặp Người nên chúng ta thiếu kinh nghiệm, chúng ta nói về Chúa cách e dè và mơ hồ, thậm chí là rụt rè không dám nói.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con gặp được Chúa thật sự mỗi ngày. Nhờ kinh nghiệm đó mà chúng con mạnh dạn truyền giáo. Amen.  


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường