Clock-Time

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11: 11-15: Mùa Vọng là mùa của sự mong chờ trong tin yêu, hy vọng nhưng không kém phần quyết liệt của sứ điệp sám hối, canh tân biến đổi đời sống. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG C


LỄ NHỚ THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11: 11-15)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai thì nghe”.

Suy niệm

Sứ điệp ngày Thiên Chúa cứu độ dân Người là lời loan báo xuyên suốt bao thế kỷ của các ngôn sứ. Nhưng lời loan báo này được ứng nghiệm thật hoàn hảo qua Người Con chí ái - Chúa Giêsu Kitô. 

Vị tiên tri loan báo điều này không ai khác chính là Gioan Tẩy Giả - vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Ông loan báo ngày Chúa đến và dọn lòng dân đón Chúa. Ông kêu gọi người ta ăn năn sám hối, chịu phép rửa để được ơn tha tội. Cách thức ông làm đã mang lại một sức sống, một niềm hy vọng cho dân Chúa trong lúc tinh thần của họ xuống thấp đến nỗi trở nên thảm hoạ.

Nói đến Gioan Tẩy Giả, thường chúng ta nghĩ về ông như là con người được Thiên Chúa sử dụng cách ưu việt để làm công việc của Chúa. Ông củng cố, kiến tạo lòng dân xứng đáng đón nhận Đấng Cứu Thế, nên ông cũng được gọi là Gioan Tiền Hô. Tuy công trạng của ông rất hiển nhiên, mọi người công nhận và kính phục, nhưng chưa bao giờ Gioan nghĩ về cách gây ảnh hưởng cho mình nơi dân Chúa. Ngược lại, ông luôn hướng dân Chúa đến Đấng cao cả xuất hiện sau ông, mà ông không xứng cởi quai dép cho Người. Ông còn dạy người ta phải khiêm tốn, hạ mình và vâng phục để Chúa lớn lên: “Chúa phải lớn lên, còn con phải nhỏ lại”. Như thế, Gioan gián tiếp nói với dân Chúa rằng, họ cần nghiêm túc thực hiện bài học luân lý về sự khiêm nhường, vâng phục để nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa đang đến.

Mùa Vọng là mùa của sự mong chờ trong tin yêu, hy vọng nhưng không kém phần quyết liệt của sứ điệp sám hối, canh tân biến đổi đời sống. Xây dựng nền tảng đạo đức tâm linh và thực hành lề luật cách trung tín là tối hậu thư cho mọi tín hữu. Để Mùa Vọng không qua đi vô nghĩa, chúng ta hãy quan tâm học hỏi, chia sẻ và hiệp nhất với nhau trong tinh thần và trong chân lý, để Chúa Giêsu đến với chúng ta cách lành lặn, an bình và hạnh phúc.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường