Clock-Time

Thứ Năm Tuần II Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 3: 7-12 Kể cả ma quỷ cũng là đối tượng đến với Chúa Giêsu. Nó biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nhưng nó không được tuyên xưng vì không được Chúa ủy thác.

NGÀY 19-01-2017 THỨ NĂM TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN A

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 3: 7-12)

 
(7)Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,
(8)từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I- đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.
(9)Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.
(10)Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.
(11)Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa! "
(12)Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
 

SUY NIỆM

 
Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa!”.

Có nhiều loại người khác nhau đến với Chúa Giêsu.

Các môn đệ là những người thân tín hơn cả của Chúa Giêsu. Đó là những người được chọn riêng và dạy dỗ nhiều. Nhưng có lẽ các môn đệ cũng chưa hiểu đúng về Chúa ngay. Sau này, khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài ban Thánh Thần, thì các ông mới nhận ra Người và dấn thân cho Người cách trọn vẹn.

Dân chúng từ nhiều nơi đến, với niềm tin hời hợt, thực dụng. Họ đến với Chúa để được hưởng phép lạ chữa bệnh hay chỉ để tò mò xem phép lạ mà thôi. Vì thế, sự gắn bó của họ đối với Chúa Giêsu cũng nông cạn. Nhưng với Chúa Giêsu, họ vẫn như “những chiên lạc bơ vơ không người chăn”, Chúa vẫn yêu thương, vẫn chăm sóc và tìm cách củng cố niềm tin đang bắt đầu chớm nở nơi họ.

Kể cả ma quỷ cũng là đối tượng đến với Chúa Giêsu. Nó biết Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nhưng nó không được tuyên xưng vì không được Chúa ủy thác. Hơn nữa, dù có tuyên xưng cũng không ai tin vì nó giả dối và đầy ác ý muốn phá hỏng chương trình của Chúa.

Chúng ta là loại người nào trong ba loại người trên đây. Biết như thế để mỗi người rút ra được kinh nghiệm sống đức tin, một ơn gọi làm tông đồ, một bài học để sống cho phù hợp với phẩm giá là Kitô hữu đích thực.

Với mọi loại người, Chúa vẫn luôn có chung một thái độ từ tốn. Làm tông đồ thì chúng ta cũng không được vênh vang, đừng háo danh bằng những hình thức bên ngoài hoặc biểu dương lực lượng, sức mạnh để áp đảo người khác. Hãy đến với Chúa để học với Chúa sự khiêm nhường hiền lành, có như thế chúng ta mới xây dựng được sự hiệp nhất giữa các cộng đoàn, sự hiệp nhất của những người con cái Chúa.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa; xin dạy chúng con biết tìm kiếm chân lý Chúa bằng một đời sống tín thác yêu thương, bằng một tinh thần khiêm tốn và bác ái. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường