Clock-Time

Thứ Năm tuần II thường niên C -GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 7-12: Tin Mừng hôm nay thuật lại, mọi người từ khắp vùng Cận Đông tuôn đến với Chúa Giêsu để được nghe Người giảng dạy và chữa lành bệnh tật
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN C


LỄ THÁNH PHANXICÔ SALÊSIÔ

NGÀY 24/1/2019

Ngày thứ 7 tuần lễ cầu cho các Kitô hữu được hiệp nhất 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (3:7-12)

7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!”12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Suy niệm

Bước đầu trong hành trình rao giảng, Chúa Giêsu đã có những thành công tốt đẹp. Tốt đẹp một phần vì những lời giảng dạy của Người được dân chúng đón nhận, phần vì những phép lạ Người làm cho mọi người. Chính vì tiếng lành đồn xa, nên như đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại, mọi người từ khắp vùng Cận Đông tuôn đến với Chúa Giêsu để được nghe Người giảng dạy và chữa lành bệnh tật: “Từ miền Galilee, người ta lũ lượt đi theo Chúa. Và từ miền Judah, từ Jerusalem, từ xứ Idumea, từ vùng bên kia sông Jordan và vùng phụ cận hai thành Tyre và Sidon, người ta lũ lượt đến với Chúa, vì nghe biết những gì Ngài  đã làm”.

Khi nêu tên những địa danh cụ thể và khác nhau, điều đó thể hiện Chúa Giêsu đã trở thành điểm cho sự gặp gỡ của hết mọi người. Người đã thực hiện sứ mệnh của mình, sứ mệnh được Thiên Chúa sai đến từ giữa những con người bệnh tật, những con người khốn cùng nhất trong xã hội.

Chính hành động yêu thương của Chúa Giêsu đã viết lên những trang giáo lý Công giáo. Giáo lý ấy không phải là một mớ lý thuyết suông về sự bác ái, mà nó đã được thể hiện một cách cụ thể, qua những hoạt động dấn thân phục vụ con người, nhất là những anh chị em đau yếu, những người già nua, tật nguyền. 

Lạy Chúa, xin cho từng người Kitô hữu chúng con, không chỉ có danh hiệu Kitô nơi mình, nhưng luôn biết biểu tỏ tinh thần cốt lỗi của đạo Công giáo trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Đó chính là biết sống yêu thương như Chúa yêu. Amen. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường