Clock-Time

Thứ Năm tuần III Mùa Chay C

Người câm là những người không thể dùng ngôn ngữ để nói được, nhưng trong bài Tin Mừng Chúa đã chữa anh bằng cách xua đuổi quỉ câm và anh ta nói được.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về quyền lực của lời nói. Người câm là những người không thể dùng ngôn ngữ để nói được, nhưng trong bài Tin Mừng Chúa đã chữa anh bằng cách xua đuổi quỉ câm và anh ta nói được. Nhưng ngược lại những người biệt phái và luật sĩ được cho là những người có học, có khả năng ăn nói và giảng dạy thì lại là những người kết án Chúa Giê su đã dùng quyền năng của quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.

Họ không có bàn cãi về việc tốt Chúa đã dùng quyền nằng chữa lành xua đuổi thần câm những họ lại muốn làm cho Chúa mất uy tín, mất thể diện bởi sự vu khống về nguồn gốc của những phép lạ Chúa làm. Những tư tưởng xấu ấy người Pha-ri-siêu muốn gieo vào đầu vào tâm trí người Do Thái để họ không còn tin vào Chúa nữa.

Tin mừng hôm nay Chúa muốn chúng ta nhận ra một điều rằng sự vu khống thì còn tệ hại hơn cả ma quỷ nữa. Bởi vì sự vu khống nó có quyền lực làm chia rẽ mọi người và làm cho người này chống đối và trở thành kẻ thù của người khác. Sự độc địa của những lời lên án vu khống trong tâm trí của người nghe nó ảnh hưởng hơn gấp nhiều lần sự thật. Tin đồn xấu thì lan nhanh như những ngọn lửa cho đến khi nó đạt được mục tiêu tàn phá. Chính vì vậy bài tin mừng mời gọi chúng hãy sử dụng món quà lời nói mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta phải sử dụng như thế nào? Chúng ta có sử dụng món quà này trở thành công cụ tốt để đem lại hạnh phúc cho người khác, để đem lại sự thật cho người khác hay là chúng ta sử dụng chúng trở thành sự lừa đảo, dối trá, gây chia rẽ.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn tâm niệm rằng chính bản thân của chúng ta phải trở thành niềm vui mang Chúa đến cho mọi người trong lời ăn tiếng nói của chúng ta. Chúng ta phải sống trong sự thật, trong chân lý để Chúa sống trong lời của chính chúng ta, và lời chúng ta thành nhân chứng sống động rằng Chúa hiện diện và ở trong ta.

Saviô Phụng Linh SDB

http://loichua.donboscoviet.net/